Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh tại Kỳ họp thứ 20 (thường lệ), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ tư - 10/07/2024 12:03
Sáng 10/7, HĐND tỉnh khóa XVII khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 20 - kỳ họp thường lệ giữa năm theo Luật định. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trần Hồng Minh.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh phát biểu tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh phát biểu tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Hôm nay, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 20, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền nhằm giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và tinh thần nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động đáp ứng vị trí, vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, chủ động, linh hoạt trong tổ chức và hoạt động; kịp thời triển khai các nhiệm vụ thường kỳ và đột xuất; trong đó đã chuẩn bị và tổ chức thành công 02 kỳ họp chuyên đề để giải quyết các vấn đề phát sinh, kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của tỉnh.

Chất lượng các Kỳ họp và hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên và đi vào thực chất, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của HĐND tỉnh được cử tri và quần chúng nhân dân đánh giá cao.

Với những kết quả đạt được trong hoạt động của HĐND tỉnh đã góp phần cùng hệ thống chính trị các cấp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra từ đầu năm.

Kinh tế của tỉnh tăng trưởng nhanh so với cùng kỳ năm 2023, nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đạt cao so với kế hoạch như báo cáo đã nêu.

Công tác giáo dục - đào tạo, y tế được quan tâm chăm lo; các mục tiêu an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo triển khai có hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được tăng cường, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin ghi nhận và biểu dương sự đóng góp rất quan trọng của HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh và tinh thần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tỉnh làm nên những thành công chung trong 6 tháng đầu năm 2024.

Thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri và nhân dân!

Nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2024 hết sức nặng nề, toàn hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện kịp thời “mục tiêu kép” đó là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành 17 nhóm chỉ tiêu trọng tâm về kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2024 vừa phải quyết liệt thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ và 03 chương trình trọng tâm, 03 nội dung đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Trong khi kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm còn thấp so với kế hoạch, nhiều nhiệm vụ thực hiện còn chậm tiến độ như: Giải ngân vốn đầu tư công thấp; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện các dự án phát triển đô thị… Nhiều vấn đề tồn tại còn chậm được tháo gỡ, giải quyết như cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh…Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, vi phạm vẫn còn diễn ra trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng, đô thị. Phối hợp công tác giữa các cấp, các ngành, các địa phương theo chiều ngang và chiều dọc còn nhiều hạn chế, có mặt chưa chặt chẽ.

Tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu kiện chưa kịp thời, triệt để, hiệu quả ở một số cấp, cơ quan, đơn vị. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh văn hóa, an ninh phi truyền thống, tội phạm, nhất là tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội tiềm ẩn yếu tố phức tạp, gây mất ổn định xã hội.

 Từ những nhận định trên, đòi hỏi các cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần nghiêm túc chấn chỉnh, quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, điều hành mới có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Trong đó với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND tỉnh đóng vai trò hết sức quan trọng.

Theo chương trình đề ra, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó sẽ kiểm điểm, đánh giá kết quả 6 tháng thực hiện Nghị quyết của HĐND về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công; tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; đặc biệt kỳ họp sẽ xem xét thông qua 24 nghị quyết nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã đề ra.

Để kỳ họp lần thứ 20 của HĐND tỉnh diễn ra thành công. Tôi đề nghị HĐND tỉnh tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là, HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò của cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân địa phương phát huy trí tuệ, đoàn kết thống nhất, dân chủ và tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nhân dân địa phương để xem xét, thảo luận, đánh giá khách quan, thấu đáo, trung thực, thẳng thắn và quyết định các nội dung trình kỳ họp này theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Đặc biệt cần hết sức tập trung cho những nghị quyết mang tính chất tháo gỡ khó khăn như: Nghị Quyết thí điểm phân cấp cho cấp huyện quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024-2025; Nghị quyết quy định về thẩm quyền mua sắm thuộc dự toán mua sắm của các cơ quan.

Hai là, trong quá trình xem xét, quyết định các nội dung tại Kỳ họp này, các ban của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ba là, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban chuyên môn của HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng cải cách thủ tục hành chính, lề lối, tác phong làm việc và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động.

Đặc biệt là tăng cường phối hợp công tác chặt chẽ với UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan trong chuẩn bị, thẩm định nội dung kỳ họp, ra nghị quyết.

Bốn là, HĐND tỉnh tăng cường hoạt động giám sát thông qua các kỳ họp HĐND tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính trên địa bàn; làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời kiến nghị được chỉ ra sau giám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cùng với các cuộc giám sát đã đề ra theo kế hoạch năm 2024, cần nghiên cứu có biện pháp, hình thức phù hợp để giám sát thêm việc chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước trong tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND sẽ được ban hành; giám sát tình hình, tiến độ tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp, dự báo khó hoàn thành của năm 2024 như giải ngân vốn đầu tư, thực hiện các dự án phát triển đầu tư, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, việc chỉ đạo, điều hành, thực thi pháp luật.

Năm là, Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt quy định về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật, tập trung xử lý những vấn đề tồn đọng, kéo dài.

 Sáu là, đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử bầu ra mình, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri; báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của HĐND nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. 

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2024 và của nửa cuối nhiệm kỳ 2021-2026 rất nặng nề với nhiều khó khăn, thách thức, tôi rất mong HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh luôn đoàn kết thống nhất, trí tuệ, bản lĩnh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2021-2026.

Một lần nữa, xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý, các cử tri và nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp!

Tác giả: Văn phòng Tỉnh ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay6,758
  • Tháng hiện tại145,546
  • Tổng lượt truy cập7,417,281
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: vphdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn https://hdndcaobang.gov.vn/ khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây