Kết quả tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024

Thứ năm - 11/07/2024 04:23
Sáng 10/7/2024, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVII, đồng chí Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh trình bày Báo cáo tóm tắt Kết quả tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp 20 (nguồn ảnh BCB)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp 20 (nguồn ảnh BCB)
Cử tri huyện Hạ Lang kiến nghị về việc thu hồi gần 2.000 ha đất rừng đã được UBND tỉnh ký quyết định cho Công ty TNHH Phát triển Kỹ nghệ thương mại (Hà Nội) thuê thực hiện dự án (DA) trồng rừng nguyên liệu giấy nhưng không có hiệu quả suốt nhiều năm qua, để giao đất cho các xóm, các hộ gia đình quản lý và phát triển kinh tế rừng. UBND tỉnh cho biết, ngày 20/6/2024, Công ty TNHH Phát triển kỹ nghệ thương mại (Hà Nội) đã có công văn về việc gia hạn thời gian hoàn trả đất; UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục thu hồi đất giao cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định, hoàn thành trong tháng 7/2024.

Về kiến nghị của cử tri huyện Hà Quảng, đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ chứa nước phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân tại các xóm trên địa bàn các xã Thượng Thôn, Cải Viên, Mã Ba, UBND tỉnh cho biết DA thành phần số 2 thuộc DA xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu (Cao Bằng), vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè (Lai Châu) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 389/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/01/2023, gồm 14 hồ chứa nước tại 6 xã trên địa bàn vùng Lục Khu. Như vậy, nhu cầu về nước sinh hoạt của nhân dân các xóm Lũng Hóng (Thượng Thôn), Đông Có, Lũng Pán (Cải Viên) và xóm Cả Poóc, Kéo Nặm (Mã Ba) đã được hỗ trợ đầu tư theo DA, dự kiến sẽ khởi công xây dựng trong quý III/2024. Còn nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân xóm Cha Vạc, xã Cải Viên không thuộc danh mục hồ thuộc DA được phê duyệt.

Cử tri huyện Trùng Khánh kiến nghị trong quá trình xây dựng nhà máy nước sạch trên địa bàn xóm Vững Bền, xã Quang Hán đã làm ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân gần khu vực nhà máy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chỉ đạo bộ phận chuyên môn liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra thực tế. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, ngày 4/6/2024, Ban Quản lý DA đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tiến hành rà soát, kiểm tra, đồng thời phối hợp với UBND xã Quang Hán, đại diện xóm Vững Bền kiểm tra thực địa, trao đổi và thống nhất phương án xử lý đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể cử tri xóm Vững Bền; đối với một số ý kiến của hộ dân, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đôn đốc nhà thầu khẩn trương khắc phục, hoàn thành trong tháng 6/2024.

Lĩnh vực công nghiệp, cử tri các huyện Hà Quảng, Bảo Lâm, Thạch An, Bảo Lạc, Hòa An đề nghị Công ty Điện lực Cao Bằng đầu tư xây dựng các hạng mục liên quan đến điện sinh hoạt, điện sản xuất của nhân dân ở các xóm vùng cao, riêng lẻ, UBND tỉnh cho biết một số hộ dân mặc dù đã có điện lưới Quốc gia, tuy nhiên còn dùng điện qua công tơ tổng, hoặc tự kéo thêm cột tre gỗ đấu từ cột điện ngành điện đến các hộ dân; do các hộ nằm rải rác phân tán trên diện tích rộng đồi núi, suất đầu tư quá lớn nên ngành điện không có chủ trương cấp điện đến các hộ riêng lẻ này. Đối với các công trình điện đang xây dựng do các Ban Quản lý DA tỉnh, huyện, xã làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực sẽ phối hợp tốt trong công tác kiểm đếm nghiệm thu kỹ thuật nhằm đóng điện cấp điện cho nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, cử tri huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm kiến nghị cấp kinh phí xây dựng, tu sửa, nâng cấp các công trình Trường Mầm non xã Vũ Nông, Trường Tiểu học xã Vĩnh Phong, UBND tỉnh cho biết hiện nay Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh đã được HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026 phân bổ cho các chương trình, DA; ngân sách của tỉnh còn phải ưu tiên phân bổ cho nhiều DA quan trọng, cấp bách, do đó chưa có nguồn để bố trí đầu tư xây dựng theo đề nghị của cử tri. Đề nghị UBND các huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm căn cứ tính chất cấp bách của các công trình, chủ động xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn trong phạm vi ngân sách phân cấp cho huyện hoặc huy động các nguồn vốn khác để thực hiện đầu tư xây dựng công trình trên theo kiến nghị của cử tri. 

Đối với kiến nghị của cử tri huyện Quảng Hòa đề nghị UBND tỉnh tiếp tục phân bổ 11,3 tỷ đồng để địa phương thực hiện hoàn thành quy hoạch đô thị Phục Hòa, UBND tỉnh cho biết, để có cơ sở bố trí vốn trung hạn và hằng năm cho nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện Quảng Hòa và điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phục Hòa, đề nghị UBND huyện nâng cấp chất lượng hồ sơ trình, phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt dự toán lập nhiệm vụ các đồ án quy hoạch và khẩn trương thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với số vốn cần để bố trí cho 2 nhiệm vụ quy hoạch, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ khi đủ điều kiện.

Lĩnh vực giao thông - vận tải, cử tri Thành phố đề nghị giải quyết các vướng mắc của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công DA đường nối quốc lộ 4A - quốc lộ 3 (đường tránh Thành phố), ngày 17/6/2024, Sở Giao thông - Vận tải chủ trì phối hợp với UBND phường Tân Giang và các bên có liên quan tổ chức xác minh theo kiến nghị của cử tri; phối hợp kiểm đếm bồi thường thiệt hại về hoa màu, tài sản, đất đai do mưa lũ gây ra tại một số vị trí trong quá trình thi công; chỉ đạo nhà thầu thi công khắc phục các điểm sạt lở, thẩm định đánh giá thực trạng và có phương án xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở để nhân dân ổn định cuộc sống.

Lĩnh vực tài nguyên - môi trường, trả lời kiến nghị của cử tri huyện Nguyên Bình về việc thực hiện việc quan trắc môi trường khí thải nhà máy sản xuất chế biến tinh luyện chì kẽm thỏi của Hợp tác xã Thanh Kỳ tại xã Phan Thanh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân khu vực gần nhà máy. UBND tỉnh cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh nhân dân và báo chí, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xác minh, kiểm tra quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, lấy mẫu khí thải ống khói của DA để quan trắc, phân tích để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện, các cơ quan liên quan để giải quyết dứt điểm tình trạng phản ánh của cử tri.

Đối với kiến nghị của cử tri về bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ chế độ phụ cấp cho chức danh Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã và các Chi hội trưởng hội người cao tuổi xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh cho biết theo Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 3/3/2011 và Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 3/7/2012 về phê duyệt danh sách các tổ chức hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi huyện, thị của tỉnh thì Hội Người cao tuổi cấp xã không thuộc hội có tính chất đặc thù. Do đó, UBND tỉnh không có cơ sở để xem xét hỗ trợ chế độ phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi ở cấp xã và Chi hội trưởng hội người cao tuổi ở xóm, tổ dân phố. Hiện nay, Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã đã được quy định là chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị quyết số 82/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh.

Lĩnh vực y tế - giáo dục, cử tri đề nghị Sở Y tế cung cấp các trang thiết bị cho đội ngũ y tế thôn bản để phục vụ công tác thăm khám người bệnh ban đầu tại thôn/bản, UBND tỉnh cho biết do nhân viên y tế thôn bản đã được bàn giao về cho UBND cấp huyện quản lý từ năm 2019, nên đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách như nhân viên y tế thôn bản không thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Để đảm bảo cho nhân viên y tế thôn bản thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại các thôn, tổ dân phố đảm bảo hiệu quả, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, Thành phố rà soát khả năng thực hiện chuyên môn của nhân viên y tế thôn bản, qua đó xem xét tổng hợp nhu cầu kinh phí, dự trù danh mục trang thiết bị theo đúng quy định.

Đối với lĩnh vực văn hóa - thông tin, cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị dành nguồn lực đầu tư xây dựng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đền thờ Đền thờ Nùng Trí Cao tại xóm Bản Hà, xã Ngọc Đào và Động Bó Ngẳm, xóm Bản Ngẳm - Nà Phạc, xã Cần Yên. UBND tỉnh cho biết Căn cứ Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 8/12/2008 ban hành quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh thì 2 di tích trên do UBND huyện Hà Quảng quản lý; đề nghị UBND huyện xem xét, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa để đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích.

Trên cơ sở giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, phân loại đồng thời xác định rõ lộ trình để giải quyết dứt điểm các kiến nghị đang được xem xét giải quyết nhưng chưa hoàn thành, chưa đạt kết quả. Trong đó, đối với các kiến nghị không liên quan đến nguồn lực đề nghị tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong năm 2024 có cam kết cụ thể về tiến độ, mốc thời gian hoàn thành để thông tin tới các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh và cử tri theo dõi, giám sát theo quy định.

 

Tác giả: Tuyết Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay6,758
  • Tháng hiện tại144,638
  • Tổng lượt truy cập7,416,373
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: vphdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn https://hdndcaobang.gov.vn/ khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây