Hoạt động HĐND tỉnh Cao Bằng: Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Thứ bảy - 15/07/2023 11:23
Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh Cao Bằng, 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và cơ quan tham mưu, giúp việc HĐND tỉnh luôn chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng; tăng cường công tác giám sát để phát hiện bất cập, tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngày càng đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng báo cáo kết quả hoạt động HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng báo cáo kết quả hoạt động HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023
Nhiều quyết sách kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển

HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 02 Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp 12 và 13) và 01 kỳ họp thường lệ (kỳ họp 14), thông qua và ban hành 53 nghị quyết để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng ở địa phương cụ thể: sửa đổi, bổ sung Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; cấp bù chênh lệch học phí năm học 2022 - 2023 so với năm học 2021 - 2022 cho các cơ sở giáo dục công lập; Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; Quy định một số khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc" v.v.….

Theo đánh giá, việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện theo đúng quy trình và các quy định của pháp luật. Quá trình chuẩn bị, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực, các Ban của HĐND với UBND tỉnh và các cơ quan chủ trì soạn thảo. Đây là những nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý, cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách của địa phương, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đặc biệt, nhiều nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, được cử tri và Nhân dân trong tỉnh đánh giá cao.

Sau mỗi kỳ họp, việc triển khai thực hiện các nghị quyết luôn được HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm. Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát chặt chẽ, sát sao việc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. UBND tỉnh nhanh chóng triển khai đến các cấp, ngành, các đơn vị. Quá trình thực hiện, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên đôn đốc tiến độ, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để kiến nghị, yêu cầu UBND và các cơ quan liên quan có giải pháp bảo đảm nghị quyết được thực thi hiệu quả nhất.

Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp

Tổ chức 09 Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 Kỳ họp HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình, như: (1) Cho ý kiến về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022; (2) Cho ý kiến về việc mua mới xe ô tô cứu thương năm 2022; (3) Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng; (4) Cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; (5) Xem xét chủ trương miễn phí tham quan đối với tổ chức, cá nhân tham gia Lễ hội Về nguồn Pác Bó năm 2023 và quyết định những nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Giám sát đúng trọng tâm, trọng điểm

Từ thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh Cao Bằng có thể thấy, hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên được đổi mới theo hướng trọng tâm, thực chất, hiệu quả. Việc lựa chọn nội dung giám sát ngày càng đúng và trúng, thiết thực, phù hợp thực tiễn. Sau giám sát, giải trình của HĐND tỉnh, nhiều tồn tại, hạn chế, bức xúc đã được các cấp, ngành tổ chức khắc phục và có chuyển biến tích cực, được cử tri, Nhân dân đánh giá cao.

6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã giám sát chuyên đề “Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2021 và năm 2022”; Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề: (1) Giám sát kết quả xây dựng, khai thác, bảo vệ các hồ chứa nước thủy lợi, công trình thủy lợi do cấp tỉnh quản lý; (2) Giám sát kết quả tổ chức thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2021; Ban Văn hóa - Xã hội tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề: (1) Giám sát việc triển khai, thực hiện sắp xếp mạng lưới trường, lớp học và đội ngũ giáo viên, việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học sau sắp xếp từ năm 2019 đến nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; (2) Giám sát việc triển khai, thực hiện Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Ban Pháp chế tổ chức 02 cuộc giám sát chuyên đề: (1) Giám sát kết quả xây dựng và hoạt động của Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021 - 2022; (2) Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022; Ban Dân tộc tổ chức 01 cuộc giám sát chuyên đề về việc thực hiện quy trình, thủ tục xác định xã khu vực III và thôn ĐBKK thuộc vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi của các cơ quan có thẩm quyền theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động giải trình cũng được chú trọng thực hiện, phát huy hiệu quả. Tháng 5.2023, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công phiên giải trình bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu của tỉnh, kết nối trực tuyến với 10 điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh về 03 nhóm vấn đề liên quan lĩnh vực: những bất cập trong quản lý vận hành của các nhà máy Thủy điện; tiến độ Giải ngân vốn đầu tư công chậm và Cải cách hành chính còn nhiều bất cập hiệu quả thấp.Phiên giải trình diễn ra trong không khí nghiêm túc, cầu thị; các đại biểu sôi nổi đặt câu hỏi; Giám đốc sở Công thương, sở Kế hoạch – Đầu tư, sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan trả lời rõ trách nhiệm, rõ lộ trình khắc phục và cam kết về tiến độ thực hiện, thời gian giải quyết. 

Trong những hình thức giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo cử tri và Nhân dân. Đây cũng là hình thức giám sát quan trọng, tác động lớn đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa XVII chiều ngày (12.7.2023), HĐND tỉnh dành thời gian 01 buổi chiều ngày 12/7/2023 để đại biểu thực hiện phiên họp chất vấn. Tại kỳ họp có 08 câu hỏi của đại biểu chất vấn Lãnh đạo các sở Kế hoạch – Đầu tư; sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; sở Tài nguyên và Môi trường...chất vấn về: những bất cập trong việc quản lý các điểm du lịch tự phát ở các địa phương; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai; phát triển sản phẩm OCOP; những khó khăn, vướng mắc bất cập về đất rừng ở Vườn quốc gia Phia Oắc – Phia Đén; giá vật liệu xây dựng thông thường; tình hình thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh chưa hiệu quả do nguồn lực chưa đảm bảo…

Chủ tọa kỳ họp đã đánh giá phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở. Các vấn đề mà đại biểu đặt ra để chất vấn là những vấn đề có trọng tâm, bám sát thực tiễn và phản ánh được những vấn đề quan trọng, bức xúc được cử tri tỉnh nhà quan tâm, phát huy vai trò giám sát trực tiếp của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. Thủ trưởng các cơ quan bị chất vấn đã phát huy tinh thần nghiêm túc, cầu thị, thể hiện được vai trò quản lý ngành, lĩnh vực phụ trách; nội dung trả lời rõ ràng, cụ thể đi thẳng vào trọng tâm vấn đề mà đại biểu đặt ra, thể hiện được nỗ lực, cố gắng nhằm tìm giải pháp giải quyết vấn đề với tinh thần trách nhiệm cao.
Tăng cường đổi mới công tác TXCT,  tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Chính quyền đồng hành, phục vụ Doanh nghiệp, Hợp tác xã” năm 2023. Chỉ đạo các đại biểu HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện Kế hoạch TXCT trước và sau các kỳ họp thường lệ, đồng thời tổ chức cho các đại biểu chuyên trách HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ngoài nơi ứng cử. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 27 điểm, với 2.564 cử tri tham gia tiếp xúc; tiếp nhận và tổng hợp 81 ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh gửi UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Trong quá trình tiếp xúc cử tri, cùng với việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tích cực thông tin, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các chính sách của tỉnh mới ban hành; đồng thời vận động cử tri và Nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xóa đói giảm nghèo và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của công dân, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Thực hiện nghiêm túc  Luật Tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động ban hành Thông báo phân công tiếp dân; lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh năm 2023 và tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân đúng quy định. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh tham gia tiếp công dân định kỳ vào ngày 16 hàng tháng cùng UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách và đại biểu HĐND tỉnh công tác tại các sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố tiếp công dân thường kỳ vào ngày 01 hàng tháng tại Trụ sở tiếp dân của tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh tiếp 18 lượt/26 công dân; tiếp nhận 18 đơn thư (đã chuyển các cơ quan chức năng giải quyết 05 đơn; trả lời, hướng dẫn 04 đơn; lưu theo dõi 09 đơn). Đơn thư gửi đến Thường trực HĐND tỉnh đều được xử lý kịp thời, đảm bảo đúng luật định. Việc tiếp nhận và xử lý đơn thư đã được tổng hợp đầy đủ về số lượng, theo dõi quá trình giải quyết của cơ quan chức năng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. Điển hình là việc Chất lượng báo cáo thẩm tra đối với một số báo cáo, dự thảo Nghị quyết còn hạn chế, do UBND tỉnh gửi tài liệu không đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Chất lượng một số cuộc giám sát chưa cao; Công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát chưa kịp thời, hiệu quả. Một số ít đại biểu chưa thể hiện được đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử; công tác theo dõi việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, đôn đốc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân có lúc chưa được thường xuyên, quyết liệt.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2023, HĐND tỉnh Cao Bằng tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy; Tổ chức có hiệu quả Kỳ họp thường lệ giữa năm, cuối năm 2023 và các Kỳ họp chuyên đề (nếu có) của HĐND tỉnh. Lấy phiếu tín nhiệm đối với người có chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Tổ chức Phiên họp chất vấn (tháng 10/2023); tổ chức Phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh.  Thực hiện hoàn thành kế hoạch giám sát năm 2023; tăng cường giám sát, đôn đốc việc giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, thực hiện lời hứa sau chất vấn, thực hiện kiến nghị sau giám sát. Thực hiện nội dung đột phá của Đảng đoàn HĐND tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến kiến nghị của cử tri”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TXCT trước và sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định….. Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh; đề ra các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh.

 

Tác giả: Tuyết Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm83
  • Hôm nay7,337
  • Tháng hiện tại120,120
  • Tổng lượt truy cập7,391,855
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: vphdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn https://hdndcaobang.gov.vn/ khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây