Bế mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII: Thông qua 28 nghị quyết quan trọng

Chủ nhật - 11/12/2022 04:14
Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và đổi mới, chiều ngày 09/12, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua các nghị quyết và thực hiện Phiên bế mạc Kỳ họp. Chủ trì và điều hành kỳ họp có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Thạch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự phiên bế mạc có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp
Mở đầu phiên bế mạc, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin làm rõ về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và một số nội dung mà đại biểu cử tri quan tâm. Đồng thời khẳng định, sau kỳ họp, UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa, hướng dẫn các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023 ngay khi được ban hành. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp, UBND tỉnh và các ngành chức năng đã trả lời, giải đáp được cơ bản các nội dung câu hỏi, đồng thời, tiếp tục giao cho các ngành chủ trì phối hợp chặt chẽ với các địa phương kiểm tra, làm rõ và có kế hoạch thực hiện để báo cáo UBND tỉnh, trả lời cử tri theo quy định pháp luật. 

Năm 2022, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh khó khăn, thách thức, tác động của đại dịch Covid-19. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự giám sát chặt chẽ của HĐND và cử tri, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh, các sở, ngành quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Phát huy mạnh mẽ khí thế và động lực của tỉnh, năm 2023, tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Bám sát các nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2025 của Trung ương và địa phương, chỉ đạo, điều hành việc hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức bộ máy Nhà nước, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy tính chủ động, trách nhiệm trong nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng các dự thảo văn bản trình cơ quan Trung ương và tỉnh. Tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại của Đảng với ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ và đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, UBND tỉnh điều hành quyết liệt, linh hoạt, trọng tâm, trọng điểm theo mục tiêu đề ra và đạt được một số kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Quan tâm tổ chức các hoạt động trong và sau Tết, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hóa các mặt hàng thiết yếu cho người dân, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; quan tâm các hoạt động văn hóa - xã hội; đảm bảo an ninh, an toàn trong dịp Tết, các cấp, ngành, toàn thể nhân dân phối hợp với lực lượng để nhân dân vui xuân, đón Tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Trên cơ sở xem xét các tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trình kỳ họp, 100% các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua 28 nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh; Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết phân cấp cho HĐND các huyện, thành phố phân bổ ngân sách nhà nước chi tiết theo danh mục dự án đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 thuộc phạm vi, địa bàn quản lý; việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện với các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2022, thời kỳ ổn định 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 91 của HĐND tỉnh; Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2021; quy định chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cao Bằng đến năm 2045 tỷ lệ 1/10.000 và một số nghị quyết liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường, nội vụ...

Tại các phiên họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết; UBND tỉnh đã tiếp thu và giải trình cơ bản đầy đủ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. HĐND tỉnh thống nhất thông qua 28 nghị quyết tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện.
 
Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục diễn ra sôi nổi, thực chất, đúng mục đích, có trọng tâm và mang tính xây dựng cao. Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, chất vấn 10 vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực đang được cử tri quan tâm. Các thành viên UBND tỉnh tham gia trả lời chất vấn đã giải trình khá đầy đủ những vấn đề với tinh thần cầu thị, xác định rõ trách nhiệm và biện pháp khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.
 
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Triệu Đình Lê, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu, góp phần giúp kỳ họp thành công tốt đẹp. Đối với những nghị quyết thông qua tại kỳ họp lần này, đồng chí nhấn mạnh: Với 28 nghị quyết được thông qua kỳ này, đều là những nội dung quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2023 và những năm tiếp theo, đồng thời liên quan trực tiếp đến đời sống đông đảo Nhân dân trong tỉnh. Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện, cần có sự triển khai đồng bộ, chặt chẽ, có lộ trình phù hợp cho từng năm, từng giai đoạn; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm đạt kết quả tốt nhất và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào thực tiễn đời sống xã hội. Thay mặt HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây trong năm 2023. Trong đó, người đứng đầu các cấp, các ngành phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, nắm chắc tình hình, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được xác định, bảo đảm khắc phục nhanh, hiệu quả các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra năm 2022.
 
Đồng thời, phải bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, kịp thời cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch cụ thể; xác định rõ tiến độ hoàn thành, gắn với phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, người đứng đầu từng địa phương, đơn vị đối với từng mục tiêu, chỉ tiêu và phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch ngay từ những tháng đầu của năm 2023.
 
Quyết liệt hơn nữa, quan tâm hơn nữa ở 03 cấp chính quyền trong thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh; trước mắt, tập trung triển khai thật tốt các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi và giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch cho thu hút đầu tư. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình số 09 của Tỉnh ủy về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời các nghị quyết của HĐND đã thông qua tại kỳ họp. Tập trung thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh như: Đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); đường tỉnh 208; các công trình hạ tầng tại cửa khẩu và các dự án trọng điểm khác của tỉnh…, đảm bảo giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công năm 2022 và 2023.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện từng dự án, tiểu dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025; kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2023 đã được xác định. Đồng thời phải chú trọng đúng mức việc lồng ghép các nguồn vốn để phát huy hiệu quả cao nhất nguồn lực quan trọng từ các chương trình này, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, bền vững hơn.
 
HĐND các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Các cơ quan của HĐND, Tổ đại biểu HĐND các cấp khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện thật tốt chương trình giám sát năm 2023 để cùng với các cơ quan quản lý Nhà nước kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những tấm gương, việc làm tốt, hiệu quả đồng thời chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.
 
UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và các cấp, các ngành, các địa phương từ tỉnh đến cơ sở sớm đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo và nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh./.

Tác giả: Nông Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay3,829
  • Tháng hiện tại139,176
  • Tổng lượt truy cập7,234,020
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây