Khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Bảo Lạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ năm - 22/12/2022 00:06
Ngày 20/12, HĐND huyện Bảo Lạc đã tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 20201-2026. Tham dự kỳ họp có đồng chí Bàn Qúy Sơn- Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, ông Lã Hoài Nam- Bí thư Huyện ủy. Tham dự kỳ họp còn có, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, các Phó chủ tịch HĐND, UBND, các vị đại biểu HĐND khóa XX, đại diện lãnh đạo UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện, đại diện Thường trực HĐND, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Đ/c Bàn Qúy Sơn - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Kỳ họp
Đ/c Bàn Qúy Sơn - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Kỳ họp
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nông Hữu Quyết - Phó Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 là kỳ họp quan trọng. Những vấn đề xem xét, thảo luận và quyết định tại Kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 và những năm tiếp theo. Để hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp các đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, dành thời gian nghiên cứu kỹ nội dung các báo cáo, tờ trình, kế hoạch…; đồng thời, trên cơ sở thực tiễn của địa phương, đơn vị tích cực, chủ động tham gia bổ sung, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, xác đáng hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, tờ trình, kế hoạch để Nghị quyết của HĐND huyện được thông qua đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần quyết định vào thành công kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo KT-XH năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Năm 2022, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biễn phức tạp. Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đã tập trung quán triệt các quan điểm, chủ trương của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19; huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa kiểm soát dịch bệnh: Trong năm 2022, tổng sản lượng lương thực có hạt huyện Bảo lạc đạt 26.210 tấn, bằng 102% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 16,7 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn được trên 21 tỷ đồng, đạt 101% dự toán tỉnh giao. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt hơn 96% kế hoạch. Thành lập mới 7 hợp tác xã, đạt 700% kế hoạch. Trên lĩnh vực VH-XH, huyện và các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh. Việc thực hiện theo nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có chuyển biến tích cực. Công tác bảo tồn, tu bổ tôn tạo di tích được quan tâm; công tác quản lý văn hóa, du lịch được tăng cường. Công tác GD-ĐT được triển khai toàn diện, nâng cao chất lượng đại trà, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp. Thực hiện tốt công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. . Giảm tỷ lệ hộ nghèo 6,27%, đạt 149,3 chỉ tiêu giao...Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người hưởng lương, BHXH, đối tượng chính sách và các đối tượng xã hội. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ khó khăn, hạn chế trong năm 2022 đó là: Một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn huyện thấp so với NQ HĐND huyện giao; Mô hình kinh tế chưa có chuyển biến rõ nét; Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản còn những hạn chế; Chất lượng khám chữa bệnh còn chưa được cải thiện; Tình hình ANTT, ATXH còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ...

Báo cáo cũng đã nêu lên mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Kỳ họp, đồng chí Bàn Qúy Sơn đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện, sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đồng thời, nhấn mạnh năm 2023, là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020- 2025. Do vậy, để vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, đồng chí đề nghị HĐND, UBND huyện, các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu đó là: HĐND huyện và từng vị đại biểu HĐND huyện cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác đề ra. HĐND huyện tập trung thảo luận, quyết định các nội dung hết sức quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện. Các tổ đại biểu và mỗi đại biểu HĐND huyện phát huy trí tuệ tập thể, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, dân chủ, đoàn kết, thống nhất, bám sát chủ trương, định hướng của cấp ủy, tập trung thảo luận, tham gia ý kiến, ban hành các nghị quyết của HĐND huyện có tính khả thi cao, tạo điều kiện cho UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Sau kỳ họp, UBND huyện, các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn huyện cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết mà HĐND huyện thông qua. Đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ theo đúng tinh thần “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Tập trung đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội năm 2023...Đề nghị các đại biểu HĐND huyện thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, với nhân dân lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, tích cực giám sát, giải quyết các kiến nghị của cử tri, các khiếu nại, tố cáo của công dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Nhìn chung, năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tích cực, chủ động tham mưu HĐND huyện cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thông qua việc ban hành và tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND. Các Nghị quyết của HĐND huyện được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Hoạt động giám sát và các công tác khác của Thường trực HĐND huyện được triển khai kịp thời, đúng quy định của pháp luật, có các kiến nghị rất cụ thể được các cơ quan liên quan tiếp thu, tổ chức thực hiện; qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của huyện.

Kỳ họp cũng nghe ủy ban MTTQ huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Các cơ quan VKSND, TAND, Chi cục THADS huyện báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023...

Ngày mai (21/12) Kỳ họp HĐND huyện sẽ chia tổ thảo luận, tham gia thảo luận tại tổ, các đại biểu đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022 và có ý kiến về phương hướng nhiệm vụ cho năm 2023, kiến nghị đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, Bế mạc Kỳ họp./.

Tác giả: Nông Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay4,272
  • Tháng hiện tại126,631
  • Tổng lượt truy cập7,052,144
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây