Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê: Tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Chủ nhật - 11/12/2022 08:24
Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp. Báo Cao Bằng điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên bế mạc.
Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.
Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng các vị khách quý tham dự Kỳ họp!

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Sau 3 ngày làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 17 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Trên cơ sở các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và các tờ trình, báo cáo khác trình tại Kỳ họp; cùng các báo cáo thẩm tra của các Ban, ý kiến các đại biểu, HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, đã cho ý kiến và đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp quan trọng thực hiện kế hoạch, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2023.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự điều hành, quản lý của UBND tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành cùng với sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực, cố gắng vượt bậc của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực, rất đáng trân trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đã được chỉ rõ trong báo cáo, cũng như ý kiến phát biểu phân tích, đánh giá của các đại biểu tại Kỳ họp. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương trong tinh tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, tiếp tục đưa ra các giải pháp kịp thời, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành để thúc đẩy mạnh mẽ hơn đà tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong năm 2023 và thời gian tiếp theo.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã dành thời gian để xem xét, cho ý kiến vào các nội dung về: Kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau Kỳ họp HĐND tỉnh; các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh…

Việc thảo luận, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp được đề cao, tiếp tục thu hút được sự quan tâm của cử tri và nhân dân trong tỉnh. Các vị đại biểu đã thảo luận, chất vấn nêu ra nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội địa phương. Lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm, trả lời thẳng thắn, đi vào các vấn đề trọng tâm, đưa ra các giải pháp cơ bản thiết thực để khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong quản lý ở các lĩnh vực phụ trách. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tích cực chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, kéo dài.

Thưa các vị đại biểu!

Tại Kỳ họp này, HĐND đã thảo luận, xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, thận trọng và biểu quyết thông qua 28 Nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao để kịp thời cụ thể hóa các các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào điều kiện thực tế của địa phương. Đây đều là những Nghị quyết quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thưa toàn thể các quý vị đại biểu! Thưa cử tri và nhân dân!

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm (2021 – 2025), trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi, song đang đan xen không ít khó khăn, thách thức. Để đưa tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn, từ thành công của Kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị:

Một là, UBND tỉnh cùng với các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần chủ động tập trung cao nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra.

 Hai là, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả 3 chương trình trọng tâm và 3 đột phá chiến lược của tỉnh đã được xác định tại Nghị quyết lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Khẩn trương bố trí kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Nghị quyết số 64 của HĐND tỉnh. Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp để thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu, giảm thiểu nợ đọng thuế.

Ba là, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Chương trình số 09 của Tỉnh ủy về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các dự án sản xuất công nghiệp chế biến sâu; ưu tiên nguồn lực, ưu đãi về chính sách cho một số ngành, sản phẩm công nghiệp chủ lực; đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư. Tăng cường kết nối sản xuất công nghiệp với chế biến nông nghiệp, nông sản đối với các sản phẩm có lợi thế và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Bốn là, chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, kịp thời các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại Kỳ họp và xây dựng chương trình, kế hoạch, có lộ trình giải pháp, thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Đồng thời, trù bị Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Chính phủ phê duyệt. Thực hiện các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp; đôn đốc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để triển khai thi công các công trình khởi công mới năm 2023; tập trung thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh như: Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); đường tỉnh 208; các công trình hạ tầng tại cửa khẩu; các dự án trọng điểm khác của tỉnh… đảm bảo giải ngân cao nhất nguồn vốn đầu tư công năm 2022 và 2023.

Năm là, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc theo hướng trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, gắn với việc tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm để ngành, địa phương, đơn vị mình trì trệ, thực hiện nhiệm vụ kém hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác; nỗ lực quyết tâm để cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo tính ổn định, bền vững, tạo dựng niềm tin vững chắc với hệ thống chính quyền của tỉnh thật sự thân thiện, cởi mở, phục vụ người dân và doanh nghiệp; cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (Par Index).

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quảng bá, kích cầu du lịch - dịch vụ, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống nhân dân. Triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục - đào tạo và phòng chống dịch bệnh, nâng cao sức khoẻ nhân dân; quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón Tết, vui Xuân năm 2023 trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, nghĩa tình, để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Sáu là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023 (dự kiến diễn tập tại Bảo Lạc, Quảng Hoà). Quyết tâm xóa bỏ hoàn toàn tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong năm 2023. Đây cũng là một nhiệm vụ rất lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các huyện đang tồn tại hoạt động của tổ chức này. Các lực lượng chức năng tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, đặc biệt, thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; giữ vững chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, xây dựng khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng luôn hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể cử tri và nhân dân!

Trong một năm qua, các đại biểu HĐND tỉnh đã bám sát chương trình hoạt động HĐND, đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mình thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và các nội dung mà HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định. Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được, làm tốt hơn nữa vai trò của người đại biểu nhân dân, thực hiện nghiêm việc tiếp xúc cử tri, việc phổ biến kết quả Kỳ họp, các nghị quyết của HĐND tỉnh được thông qua tại Kỳ họp này; tích cực nghiên cứu, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân; tiếp nhận và kiến nghị các ý kiến của cử tri đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết; đồng thời, tăng cường giám sát và đề xuất các kiến nghị, các giải pháp hữu hiệu để giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh.

Ngay sau Kỳ họp này, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện ngay các Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường việc giám sát việc thực hiện nghị quyết đã được ban hành để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kết quả kỳ họp cùng với các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua để nhân dân được biết, theo dõi, giám sát và thực hiện.

Thưa các quý vị đại biểu!

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 17 được tổ chức vào thời điểm các cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị trong tỉnh và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang đẩy mạnh các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022; đồng thời, chuẩn bị triển khai kế hoạch, nhiệm vụ phát triển phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Chỉ còn ít ngày nữa, chúng ta sẽ kỷ niệm 76 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và chuẩn bị đón Xuân Qúy Mão năm mới 2023, nhân dịp này, thay mặt HĐND tỉnh, tôi trân trọng gửi tới các bậc Lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong lời thăm hỏi ân cần cùng những tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc.

Thưa các quý vị đại biểu! Thưa toàn thể cử tri và nhân dân!

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 17 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt chủ toạ Kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu, khách quý đã đến dự, chỉ đạo, động viên Kỳ họp.

HĐND tỉnh trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự đóng góp tích cực của các cơ quan tham mưu, phục vụ và các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, góp phần quan trọng vào thành công của Kỳ họp. Cảm ơn sự quan tâm của cử tri cùng với sự cố gắng nỗ lực của các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã tích cực đưa tin, tuyên truyền, tạo điều kiện để nhân dân các dân tộc trong tỉnh theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND tỉnh.

Cuối cùng, xin chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp, cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh bước sang một năm mới 2023 có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, đồng lòng quyết tâm phấn đấu đạt được nhiều thắng lợi mới trong năm 2023.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn toàn thể các đồng chí!

Tác giả: Phòng CT HĐND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay4,307
  • Tháng hiện tại139,654
  • Tổng lượt truy cập7,234,498
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây