Kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chủ nhật - 21/03/2021 22:32
Chiều 19/3, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp tổng kết hoạt động khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có các đồng chí: Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Thiếu tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Vụ Địa phương 1, Vụ Địa phương 2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Kỳ họp tổng kết hoạt động HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021

Về phía tỉnh có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa XVI tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh tổ chức 16 kỳ họp, ban hành 213 nghị quyết. Đảng Đoàn HĐND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện nội dung đột phá với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri”. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 56 phiên họp thường kỳ, xem xét và quyết định 72 nội dung do UBND tỉnh trình; các Ban HĐND tỉnh tổ chức trên 40 cuộc họp thẩm tra trước các kỳ họp HĐND tỉnh với 196 báo cáo và 176 hồ sơ dự thảo nghị quyết; hoạt động khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, nâng cao chất lượng, giải quyết trên 90% ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ là HĐND tỉnh đã ban hành một số nghị quyết chuyên đề có tầm ảnh hưởng trực tiếp cả trước mắt và lâu dài tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; Phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 - 2020; Chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp xem xét, thông qua Nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng thời, tiến hành miễn nhiệm các chức danh: Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh; Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố; Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với đồng chí Dương Thủy Tiên, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh.

Các đại biểu bầu bổ sung các chức danh HĐND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh.

Kết quả, đồng chí La Văn Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh giữ chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (hoạt động chuyên trách); đồng chí Nông Hải Lưu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Hòa giữ chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; đồng chí Đoàn Quốc Chính, Giám đốc Sở Xây dựng và đồng chí Trịnh Sỹ Tài, Chánh Văn phòng UBND tỉnh được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh nghe báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh về: Tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kết quả công tác của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của các Ban HĐND tỉnh khóa XVI; Công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; tham luận của các tập thể trong thực hiện, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo quy định của luật.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Đình Lê biểu dương những nỗ lực của HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành, đại biểu HĐND các cấp trong thời gian qua. Đề nghị các đại biểu tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra với quyết tâm cao nhất. Từng địa phương, đơn vị chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, có lộ trình thực hiện cụ thể, trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng gắn với trách nhiệm của từng cấp, ngành, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ những tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ.

Tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong phạm vi toàn tỉnh, bảo đảm cho sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri và nhân dân thấy rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình, tích cực tham gia và sáng suốt lựa chọn được người có đủ tiêu chuẩn, ưu tú nhất bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và ứng cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND tỉnh tích cực chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, để HĐND tỉnh khóa mới ngay từ đầu đi vào hoạt động đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, góp phần cụ thể hóa nhanh các chủ trương, nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần hiện thực hóa các trọng tâm đột phá mà tỉnh đã xác định. UBND tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ tính chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong điều hành tổ chức thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021 và cả nhiệm kỳ.

Các sở, ban, ngành của tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ. Khẩn trương khắc phục những hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp huyện. Chú trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt nhiệm vụ kép trong tình hình hiện nay.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, liên tục ở các cấp, ngành.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng đề nghị các đại biểu tái cử trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 khắc phục những hạn chế của nhiệm kỳ qua, cùng với đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động để HĐND tỉnh hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật. Từ nay đến khi chuyển giao cho HĐND nhiệm kỳ tới, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Các đại biểu HĐND trên cương vị công tác của mình tiếp tục thực hiện tốt công việc được giao; tích cực tuyên truyền, vận động cử tri tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tặng Bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao tặng Bằng khen cho 21 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp, tham mưu, phục vụ các hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tác giả: Vũ Tiệp

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay2,842
  • Tháng hiện tại145,543
  • Tổng lượt truy cập7,071,056
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây