Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh: Nhiều vấn đề “nóng” cử tri quan tâm được thảo luận tại hội trường

Thứ sáu - 15/07/2022 00:00
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, sáng 14/7, các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường. Chủ trì phiên thảo luận gồm các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Thanh Tùng - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Thạch - Tỉnh ủy viên, PCT HĐND tỉnh.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bế Xuân Tiến phát biểu về giải ngân vốn đầu tư công
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bế Xuân Tiến phát biểu về giải ngân vốn đầu tư công
Tham dự có các đồng chí: Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh.

Kỳ họp nghe và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ chiều 13/7. Tại phiên thảo luận có 121 lượt ý kiến, trong đó 101 ý kiến phát biểu về các lĩnh vực. Về Báo cáo tình hình thực hiện KT - XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 có 74 lượt ý kiến, đa số đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu KT - XH 6 tháng đầu năm. Nổi bật về chỉ tiêu tăng trưởng GRDP đạt 5,46%; chỉ tiêu thu thuế xuất nhập khẩu khá cao; an sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, báo cáo cần rà soát lại một số số liệu và nhận định chưa thống nhất với các báo cáo trình kỳ họp; bổ sung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp bám sát nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Về các dự thảo nghị quyết có 22 lượt ý kiến, các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Tuy nhiên, cần điều chỉnh, bổ sung, làm rõ một số chỉ tiêu, giải pháp vào các nghị quyết để sát với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn, đảm bảo nghị quyết được ban hành sớm đi vào thực tiễn.

Trong phiên thảo luận sáng nay, lãnh đạo các ngành đã trả lời, làm rõ những nội dung được đại biểu và cử tri quan tâm liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của các địa phương... Bên cạnh đó, lãnh đạo các ngành cũng đã làm rõ một số nội dung trong dự thảo Nghị quyết được đại biểu quan tâm cho nhiều ý kiến.

Mở đầu phiên thảo luận, đồng chí Bế Xuân Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, việc giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm chậm do việc chậm giải phóng mặt bằng, việc lập hồ sơ đầu tư dự án chưa sát dẫn tới phải mất thời gian bổ sung, điều chỉnh hay thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác đầu tư còn chậm… Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ, thủ tục, nhất là nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng. Các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện đi trước, đón đầu các dự án và giám sát chặt chẽ năng lực của các nhà thầu.

Về vấn đề thu thuế nội địa đạt thấp, Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Tố Quyên cho biết, ngoài nguyên nhân do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, năm nay có sự thay đổi về cơ chế, chính sách, các biện pháp của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thu ngân sách 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, tại tỉnh ta, nhiều sắc thuế thu nội địa giảm, trong đó thuế thu từ đất đến nay đạt thấp do các địa phương chưa thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch, chưa xây dựng được hồ sơ, việc xây dựng định giá đất hiện hành gặp khó khăn… Thời gian tới, Sở Tài chính và ngành liên quan sẽ phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đôn đốc các trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất, thuê đất vào ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, nhất là các văn bản mới ban hành liên quan đến đất đai để doanh nghiệp, người sử dụng đất nắm bắt, thực hiện... 

Một số vấn đề khác được cử tri quan tâm và các đại biểu có ý kiến, như:

Liên quan đến giải pháp cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: đại biểu cho rằng tỉnh cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại các vị trí việc làm liên quan đến xử lý, giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, nhà đầu tư cả về mặt chuyên môn và đạo đức công vụ. Đồng thời, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra công vụ để hạn chế tình trạng “găm hồ sơ”, “trả hồ sơ”, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp… Kiên quyết xử lý các trường hợp cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, có hình thức xử phạt nghiêm minh làm tính răn đe.

Về giáo dục và đào tạo: Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục ở khu vực miền núi, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, chính quyền các cấp tập trung huy động tối đa nguồn lực đầu tư cho công tác giáo dục đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa; ưu tiên tập trung đầu tư vốn triển khai Chương trình kiến cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, đồng thời cần xây dựng các chương trình, dự án giáo dục cho vùng khó khăn, dân tộc, miền núi nhằm tăng cường cơ sở vật chất trường học theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa và hiện đại, đặc biệt là hệ thống các phòng học chức năng, các phòng học bộ môn, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học cho các trường.Tiếp tục có chính sách đào tạo đội ngũ giáo viên là người DTTS có trình độ cả về sư phạm và kiến thức cho từng vùng, từng dân tộc. Xây dựng chế độ đãi ngộ và sử dụng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phù hợp với yêu cầu thực tiễn để họ yên tâm với nghề nghiệp, gắn bó với địa phương. Đồng thời,có chính sách thu hút giáo viên đến công tác tại các trường ở khu vực miền núi, khu vực biên giới, đặc biệt là giáo viên ngoại ngữ, tin học.

Về y tế: Tỉnh cần quy hoạch lại tổng thể mạng lưới y tế để bảo đảm phù hợp và không thiên lệch giữa các vùng; quan tâm lĩnh vực khám, chữa bệnh tại các vùng sâu, vùng xa, phát triển trung tâm y tế ở khu vực miền núi… để bảo đảm người dân được công bằng trong chăm sóc sức khoẻ. Quan tâm chế độ chính sách, động viên tinh thần cho đội ngũ nhân viên y tế.

Về văn hóa, thể thao và du lịch: Cần quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển có hệ thống các sản phẩm du lịch mới, du lịch bổ trợ; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư tổ hợp du lịch nhằm hình thành các sản phẩm du lịch cao cấp, có tính cạnh tranh cao, thu hút khách du lịch; tổ chức đa dạng các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch... đáp ứng xu hướng phát triển du lịch hiện đại và xứng tầm tiềm năng thiên nhiên đã ban tặng.

Về lao động, việc làm và các chính sách an sinh xã hội: Cần nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tiếp tục kéo dài chính sách hỗ trợ cho lao động xuất khẩu tạo động lực cho người nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách... có cơ hội tham gia làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Đối với 03 chương trình mục tiêu quốc gia lớn mà Quốc hội đã thông qua, Chính phủ đã ban hành là chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đây là các chương trình mà cử tri và Nhân dân đang rất kỳ vọng. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh ưu tiên tập trung các nguồn lực, ban hành kịp thời các quy định, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng phân cấp, trao quyền cho địa phương, nhất là cấp cơ sở nhằm nâng cao tính chủ động, linh hoạt của các cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện, đảm bảo thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng và Nhà nước...

Phát biểu kết luận phiên thảo luận tại hội trường, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng cảm ơn các đại biểu đã tham gia trách nhiệm, nâng cao chất lượng phiên thảo luận. Các ý kiến tập trung, đi sâu vào vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Buổi thảo luận tại tổ và hội trường đạt được mục đích, yêu cầu đề ra của kỳ họp, mong rằng các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri tại các kỳ họp sau.

Chiều cùng ngày, kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến các vấn đề cử tri quan tâm./.

Tác giả: Nông Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay4,176
  • Tháng hiện tại139,523
  • Tổng lượt truy cập7,234,367
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây