Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 lần thứ 18 (mở rộng)

Thứ bảy - 30/03/2024 06:35
Sáng 29/3, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2024; tổng kết 15 thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đánh giá công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí: Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì.

Dự hội nghị có đại biểu các Ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi Cao Bằng; Vụ Tổ chức Điều lệ, Vụ Cơ sở Đảng, đảng viên Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Quý I, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Diện tích gieo trồng một số cây trồng chính đến hết tháng 3/2024, toàn tỉnh ước trồng được 14.805 ha ngô, đạt 58% kế hoạch (KH), bằng 81,1% so với cùng kỳ năm trước; 4.643 ha thuốc lá, đạt 120% KH, bằng 125,8% so với cùng kỳ năm trước; 930,9 ha mía, đạt 33% KH, bằng 94,3% so với cùng kỳ năm trước; tiếp tục thực hiện các đề án, dự án trọng tâm của tỉnh về nông nghiệp, nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.429,2 tỷ đồng, bằng 19,35% KH, bằng 104,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 3.006,2 tỷ đồng, bằng 24,75% KH, bằng 113% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 151,642 triệu USD, đạt 21% KH, bằng 163% so với cùng kỳ; giá trị hàng hoá giám sát, tạm nhập tái xuất đạt 34,438 triệu USD. Thu ngân sách Nhà nước tính đến 20/3 đạt 461,698 tỉ đồng, bằng 26% dự toán Trung ương giao, bằng 24% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 104% so với cùng kỳ năm trước. Tổng nguồn vốn quản lý và huy động đạt 30.950 tỷ đồng. Đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, thi công Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và các dự án trọng điểm của tỉnh; tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh được thực hiện quyết liệt.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì thực hiện; an sinh xã hội đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự nội bộ nội địa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo cơ bản ổn đinh. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được chú trọng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Toàn tỉnh kết nạp 130 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 62.208 đảng viên; cấp phát 368 thẻ đảng viên. Các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp nâng cao chất lượng hoạt động; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tập trung và đẩy mạnh.

Đối với thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong tỉnh đã tổ chức thành công tốt đẹp trong bối cảnh tập trung thực hiện “mục tiêu kép” là lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội nghiêm túc, bảo đảm an toàn, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức. Nội dung báo cáo chính trị của cấp ủy có đổi mới theo hướng ngắn gọn, nâng lên về chất lượng; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các công trình trọng điểm, chương trình đột phá đề ra sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao. Nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới… Thành công của đại hội Đảng các cấp tạo dư luận tốt và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đối với công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt; tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ thực hiện theo đúng quy định, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ. Các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị từng bước được sắp xếp, kiện toàn. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên có nhiều tiến bộ. Các chủ trương, đường lối của Đảng được tuyên truyền kịp thời đến nhân dân; chủ động nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quý II/2024, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo triển khai văn bản chỉ đạo của Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy, phương hướng nhân sự, Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phê duyệt hồ sơ Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIX về mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; 3 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy và các kế hoạch nội dung đột phá. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh...

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận, thảo luận về kết quả, kinh nghiệm trong công tác lãnh đao, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng; phát triển đảng viên mới; nâng cao kỷ luật, kỷ cương nhiệm vụ công tác đối với cán bộ, đảng viên; việc xây dựng và thực hiện các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; đóng góp ý kiến về những hạn chế của các mục tiêu nhiệm vụ đạt thấp so với cùng kỳ năm 2023 như: Thu tiền sử dụng đất giảm 51%, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm 26%; giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; công tác quy hoạch có chỗ triển khai còn chậm; đời sống của người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn…

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tiếp tục bám sát 17 nhóm chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất so với KH đề ra và so với cùng kỳ năm 2023, nhất là các chỉ tiêu trọng tâm đạt thấp, các nhiệm vụ nhiều năm không hoàn thành.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra trong năm 2024; bám sát các nghị quyết, chỉ  thị, kết luận của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, không để sót việc, chậm việc. Trọng tâm là chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng theo tinh thần Chiến dịch đã phát động đi đôi với bố trí kịp thời nguồn vốn và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đầu tư đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng). Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, vốn sự nghiệp thực hiện các dự án, công trình trọng điểm và các CTMTQG.

Khẩn trương thực hiện quyết liệt, kịp thời việc đấu giá đất, tài sản trên đất theo kế hoạch đã được BTV Tỉnh ủy cho chủ trương để sớm tăng nguồn thu ngân sách địa phương, chủ động nguồn lực chi đầu tư phát triển. Các huyện ủy, thành ủy rà soát ngay những chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên chậm tiến độ, khó hoàn thành của địa phương như: Thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp, thực hiện các CTMTQG, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư; thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo. Các nhiệm vụ khác theo tình hình đặc thù địa phương cần đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo thường xuyên, định kỳ.

Đối với ông tác xây dựng Đảng, đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc bám sát các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra, tham mưu lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thực hiện có chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra; đồng thời, tăng cường kiểm tra đột xuất về chấp hành chế độ làm việc, kỷ cương công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Tham mưu chỉ đạo các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án diện theo dõi của BTV Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục phát huy tốt vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Về tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục kịp thời hạn chế để tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tác giả: CTV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay4,441
  • Tháng hiện tại126,800
  • Tổng lượt truy cập7,052,313
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây