Cao Bằng đánh giá tình hình thực hiện giữa kỳ Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025

Thứ hai - 03/07/2023 09:01
Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021 - 2025, các cấp, ngành của tỉnh tập trung triển khai quyết liệt và có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách; Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và các năm 2021, 2022, 2023; tập trung triển khai 3 nội dung đột phá, 3 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ và từng bước khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển KT - XH địa phương.
Các đại biểu nhất trí thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 và chương trình công tác quý III năm 2023 của UBND tỉnh.
Các đại biểu nhất trí thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 và chương trình công tác quý III năm 2023 của UBND tỉnh.

Trong 17 chỉ tiêu KT - XH có 1 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 8 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2023, tổng sản phẩm (GRDP) tăng trưởng bình quân đạt 5,46%/năm; GRDP bình quân đạt 44,04 triệu đồng/người/năm; giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản bình quân đạt 46 triệu đồng/ha/năm. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn tăng bình quân 9,8%/năm. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân đạt 11%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân đạt 2%/năm. 82,5% chiều dài các tuyến đường huyện, đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa mặt đường; chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học được nâng lên; duy trì 15 bác sỹ/vạn dân, 35 giường bệnh/vạn dân; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã đạt 77,6%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85%; tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 80%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 95%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) bình quân 4,11%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,83%; 86,5% dân cư thành thị được dùng nước sạch; 93% dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ chăn nuôi đưa gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở đạt 69,31%...

6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 3,29%, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,29%, khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 5,47%; tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.120 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án với tổng vốn đăng ký 325,43 tỷ đồng. Các nhiệm vụ văn hóa - xã hội được triển khai kịp thời. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được triển khai hiệu quả. Các chính sách dân tộc, chương trình, dự án hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng, Chính phủ được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo.
Bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XIX đề ra như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế và tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khá thấp so với mục tiêu đề ra. Tiến độ triển khai dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1 chậm, dự kiến không đạt mục tiêu hoàn thành trong năm 2024. Kỹ thuật canh tác trong sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế; việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ tiên tiến vào sản xuất chưa cao. Giá trị gia tăng của sản phẩm ở một số ngành công nghiệp tuy có tăng nhưng chậm; quy mô sản xuất nhỏ, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng như của từng sản phẩm và của các doanh nghiệp còn thấp. Kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Chu Trinh chưa hoàn thiện, khó thu hút các doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh. Cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu, khu vực biên giới một số nơi còn yếu, giao thông đi lại khó khăn. Đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số còn thiếu thốn; chất lượng khám chữa bệnh ở một số cơ sở y tế chưa cao, chưa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân; phát triển giáo dục ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Tình hình an ninh trật tự xã hội còn tiềm ẩn một số vấn đề phức tạp.

Giải pháp chủ yếu phát triển KT - XH năm 2024, 2025 đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh; triển khai các biện pháp về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH, các chương trình mục tiêu quốc gia, Đề án nông nghiệp thông minh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sạch cho các nhà đầu tư, phát triển mạnh các ngành nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp phục vụ du lịch. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu hút các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại.
Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tổng thể phát triển khu kinh tế cửa khẩu tỉnh và nội dung đột phá phát triển kinh tế cửa khẩu giai đoạn 2022 - 2025. Đẩy nhanh tiến độ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu theo quy định; triển khai thực hiện hiệu quả nội dung đột phá về phát triển du lịch dịch vụ bền vững giai đoạn 2022 - 2025 và chuyển đổi số du lịch. Hoàn thành và tổ chức công bố, triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (ngay sau khi được phê duyệt). Tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung giải quyết vướng mắc về thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện chương trình trọng tâm về phát triển kết cấu hạ tầng và công tác phát triển giao thông nông thôn, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT - XH. Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, ban hành và triển khai thực hiện tốt phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, phát hiện sớm, kịp thời, khống chế không đế dịch lớn xảy ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa đối ngoại, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt đổi mới công tác tuyên truyền theo hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả phù hợp với thực tiễn.

Tác giả: Phòng Tổng hợp UBND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập44
  • Hôm nay6,348
  • Tháng hiện tại136,547
  • Tổng lượt truy cập7,231,391
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây