Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (mở rộng)

Thứ năm - 06/07/2023 22:37
Chiều 6/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 15 (mở rộng). Các đồng chí: Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, Thành phố.

Hội nghị tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thống nhất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2025; sơ kết đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp; xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; ban hành 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá giai đoạn 2020 - 2025. Đến nay có 2 chỉ tiêu đạt, 9 chỉ tiêu đạt trên 70% và có khả năng đạt vào năm 2025. Giai đoạn 2021 - 2023, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,46%, bằng 68,2% so với mục tiêu nghị quyết đại hội; GRDP bình quân đạt 44,04 triệu đồng, bằng 73,4% so với mục tiêu nghị quyết. Đến nay, tỉnh có 173/527 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm 32,8%, trong đó giai đoạn 2021 - 2023 có thêm 25 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 83% mục tiêu nghị quyết. Hầu hết các chỉ tiêu về y tế đạt và vượt mục tiêu nghị quyết, trong đó 82% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, vượt 7% mục tiêu nghị quyết; tiếp tục duy trì 15 bác sĩ/vạn dân, 35 giường bệnh/vạn dân, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao được đẩy mạnh. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 4,11%, đạt mục tiêu nghị quyết; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị đạt 3,25%, đạt mục tiêu nghị quyết. Hoạt động báo chí, thông tin, truyền thông, chuyển đổi số được quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, định hướng dư luận xã hội.

Công tác dân tộc, tôn giáo được thực hiện có hiệu quả, xóa bỏ hoàn toàn tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn tỉnh. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường, củng cố; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền, đối ngoại nhân dân tiếp tục được duy trì, thực hiện đúng theo quy định.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kết nạp 4.437 đảng viên mới, vượt mục tiêu nghị quyết đại hội; hằng năm trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 94% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác dân vận chính quyền được hệ thống chính trị các cấp chú trọng. Quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức dôi dư do sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đạt một số kết quả tích cực, nhất là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị. Tỉnh nỗ lực đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị khởi công Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); thúc đẩy thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam - Đức Thiên (Trung Quốc). Tích cực huy động mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; đến tháng 4/2023 hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 3.656/16.049 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách với số tiền 153,688 tỷ đồng. Đến nay, trong tổng số 61 chỉ tiêu của 3 chương trình trọng tâm, 3 kế hoạch thực hiện nội dung đột phá, có 9 chỉ tiêu đã hoàn thành, 4 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 22 chỉ tiêu đạt trên 60% mục tiêu đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ chưa quyết liệt, hiệu quả, có 26 chỉ tiêu đạt thấp (dưới 50%), chậm tiến độ, dự báo khó hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ.  

6 tháng đầu năm, một số chỉ tiêu, lĩnh vực có mức tăng trưởng khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ năm 2022 như: kim ngạch xuất khẩu hàng hóa; diện tích rừng trồng mới; tổng đàn gia súc, gia cầm; các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cơ bản ổn định, lĩnh vực thương mại nội địa, dịch vụ, du lịch có sự phục hồi ấn tượng… Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm đạt 3,29%; 17/139 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 10,19 tiêu chí/xã; số hộ di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở đạt 10,74%; toàn tỉnh có 97 sản phẩm theo Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP); giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 2.835 tỷ đồng, bằng 42,3% kế hoạch; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh đạt 324 triệu USD, bằng 50,8% kế hoạch; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến hết ngày 15/6 đạt 490,39 tỷ đồng, bằng 17,3% kế hoạch; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 962,543 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch; chi ngân sách địa phương đạt 2.869,514 tỷ đồng, bằng 22% dự toán HĐND tỉnh giao; thành lập mới 51 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 546 tỷ đồng...
Với sự nhất trí cao, hội nghị biểu quyết thông qua nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đề nghị các cấp, ngành tập trung rà soát, đánh giá khách quan, toàn diện, cụ thể, chính xác các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, kịch bản chi tiết làm cơ sở cho việc điều hành, tạo đột phá, tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm kỳ. Tiếp tục cải tiến, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, các nguồn nội lực của tỉnh; tranh thủ sự lãnh đạo và ủng hộ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tích cực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, khai thác tài nguyên đất, khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình, dự án; bố trí sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn để đầu tư phát triển.

Thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng”, đột xuất bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, khó lường, phức tạp.

Đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh việc phân công, phân cấp, phân quyền, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trong thực thi công vụ, kiên quyết thay thế cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng đa chiều, liên thông. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ nét hơn về chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Đề nghị các Ban Chỉ đạo, lãnh đạo UBND các huyện, Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ; chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể; quan tâm bố trí các nguồn lực hợp lý, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện hiệu quả 3 chương trình trọng tâm, 3 kế hoạch thực hiện nội dung đột phá của Tỉnh ủy. Các cấp, ngành tập trung đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai; phấn đấu tăng thêm 5 xã đạt từ 17 - 18 tiêu chí nông thôn mới; di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở theo kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2020 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tích cực thúc đẩy triển khai Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), tuyến kết nối cao tốc; tiếp tục triển khai thực hiện Dự án đường tránh Thành phố; hướng dẫn các địa phương lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị theo quy định; lập đồ án quy hoạch chung Khu du lịch thác Bản Giốc. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục, thi công các công trình đã giao vốn năm 2023. 

Chỉ đạo tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện năm 2023; chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện để tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo quan trọng, đại hội các cấp của tỉnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tác giả: Thanh Loan (BCB)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay5,602
  • Tháng hiện tại141,056
  • Tổng lượt truy cập7,235,900
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây