UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện KT-XH 9 tháng năm 2021

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

 •   04/10/2021 09:16:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn quản lý đạt 495,1 triệu USD, bằng 70,4% KH năm, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước.Tổng vốn đầu tư công năm 2021 tỉnh được giao trên 2.709 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đến hết ngày 15/9 được 762 tỷ đồng, đạt 28,13% so với KH Thủ tướng giao, đạt 24,48% so với HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách trên địa bàn trên 1.110 tỷ đồng, đạt 58% so với dự toán HĐND tỉnh giao

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn lấy sự hài lòng của người dân là chất lượng, hiệu quả phục vụ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

 •   22/09/2021 12:13:45 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm đã kiểm soát chất lượng 25 dự thảo quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ban, ngành; đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ký 20 quyết định công bố danh mục TTHC (công bố mới 352, sửa đổi 61, bãi bỏ 321), phê duyệt 12 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC.

ảnh minh hoạ

Toàn tỉnh Cao Bằng đã thực hiện giải ngân được trên 2,4 tỷ đồng trong nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021, đạt 34,7% kế hoạch nguồn chuyển tiếp Chương trình 135.

 •   18/09/2021 06:08:02 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Chương trình 135 về phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa của Chính phủ, đến ngày 15/8/2021, toàn tỉnh đã thực hiện giải ngân được trên 2,4 tỷ đồng trong nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021, đạt 34,7% kế hoạch.

ảnh minh hoạ

Cao Bằng: Toàn tỉnh đã giải ngân 222 tỷ 081 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình giảm nghèo, đạt 97,3% kế hoạch

 •   18/09/2021 05:45:33 AM
 •   Đã xem: 27
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu và các thôn, bản đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2016 - 2020, từ nguồn vốn Chương trình 135, toàn tỉnh đã giải ngân 222 tỷ 081 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình giảm nghèo, đạt 97,3% kế hoạch.

ảnh minh hoạ

Cao Bằng: Thực hiện nội dung đột phá về phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021.

 •   15/09/2021 09:29:18 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

Phấn đấu kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng bình quân trên 10%/năm. Thu ngân sách tăng trưởng bình quân trên 12%/năm, phấn đấu đến năm 2025, đóng góp từ 25 - 30% tổng dự toán thu ngân sách tỉnh

ảnh minh hoạ

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh rất chậm, nằm trong nhóm 7 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 25%.

 •   13/09/2021 09:10:05 PM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị có liên quan xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021.

ảnh minh hoạ

Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm.

 •   04/09/2021 07:23:45 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0

8 tháng đầu năm, Thu ngân sách được 960 tỷ 159 triệu đồng, đạt 66% dự toán Trung ương giao, đạt 48% dự toán tỉnh giao, bằng 121% so với cùng kỳ năm 2020; Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3,437,837 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020; công tác phòng, chống dịch Covid-19, đang giữ vùng xanh an toàn không dịch...

ảnh minh hoạ

Đầu tư 7,2 tỷ đồng hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ

 •   27/08/2021 08:01:16 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Thông qua nguồn kinh phí Trung ương, địa phương, từ năm 2019 đến nay, tỉnh hỗ trợ các huyện nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ với tổng kinh phí 7,2 tỷ đồng gồm: hỗ trợ lợn đực giống, trâu, bò đực giống, gia cầm, phối giống nhân tạo gia súc.

ảnh minh hoạ

Cao Bằng: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu so với cùng kỳ năm 2020 giảm 52%

 •   24/08/2021 06:47:23 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0

Từ đầu năm đến nay, tổng thu thuế xuất nhập khẩu đạt 131,7 tỷ đồng, đạt 72,3% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 65,8% chỉ tiêu tỉnh giao. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 64,2 triệu USD, giảm 52%.

ảnh minh hoạ

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 60%

 •   24/08/2021 06:39:15 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0

Theo báo cáo của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết kế hoạch phát triển rừng giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh sẽ huy động nguồn vốn từ các chương trình, đề án để trồng rừng theo Dự án bảo vệ và phát triển rừng, Đề án trồng một tỷ cây xanh, Đề án nông nghiệp thông minh; phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 60%.

Dự án xây dựng bờ kè Sông Hiến, thành phố Cao Bằng đang thi công (ảnh minh hoạ)

Cao Bằng, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

 •   19/08/2021 07:38:24 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

Đến đầu tháng 8/2021, toàn tỉnh giải ngân đạt trên 500 tỷ đồng, đạt khoảng 26% kế hoạch, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giải ngân đạt hơn 20% kế hoạch; nguồn vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt gần 30%.

Cán bộ Chi cục Thuế Khu vực Hòa An - Hà Quảng rà soát đối chiếu số liệu quản lý thuế.

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng đề nghị xóa nợ cho 35 doanh nghiệp

 •   17/08/2021 10:58:33 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Cục Thuế tỉnh vừa có thông báo đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QU13 ngày 26/11/2019 của Quốc hội cho 35 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 6,7 tỷ đồng.

ảnh minh hoạ

Toàn tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ tiêm phòng định kỳ đàn gia súc, gia cầm toàn tỉnh đợt I/2021 đạt thấp

 •   17/08/2021 10:49:53 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0

Đến hết tháng 7, toàn tỉnh kết thúc tiêm phòng các loại vắc xin định kỳ đợt I/2021 cho đàn gia súc, gia cầm, tỷ lệ tiêm đạt thấp, đạt từ 30 - 42% kế hoạch (KH). Sử dụng 12.801 lít hóa chất khử trùng, hơn 15.000 lọ thuốc phun ve, mòng, ruồi, muỗi để hạn chế dịch bệnh phát sinh trong môi trường.

ảnh minh hoạ

Cao Bằng: Tổng sản lượng lương thực vụ Đông Xuân đạt hơn 123 nghìn tấn, tăng 1,6%

 •   11/07/2021 12:28:44 AM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2021 đạt khá, sản lượng lương thực có hạt, sản lượng cây lâu năm tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ Đông Xuân năm 2021 ước đạt 123.126 tấn, tăng 1,6% so cùng vụ năm trước, so kế hoạch tăng 3,54%.

ảnh minh hoạ

Cao Bằng: 6 tháng đầu năm 2021 thu ngân sách đạt 871 tỷ đồng

 •   11/07/2021 12:25:02 AM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0

6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở trong nước có diễn biến nhanh, phức tạp, nhiều hoạt động phải tạm dừng, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp các ngành, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh có tăng trưởng so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 871 tỷ đồng, bằng 43% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

ảnh minh hoạ

Cao Bằng đánh giá tình hình phát triển KT - XH 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

 •   10/07/2021 11:41:37 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển KT - XH vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 5.135 tỷ đồng, tăng trưởng 4,32% so với cùng kỳ năm 2020.

Đồng bào Lô lô (Bảo Lạc) bán nông sản tại phiên chợ. (ảnh minh hoạ)

Toàn tỉnh Cao Bằng có 79 chợ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh

 •   19/06/2021 01:20:36 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0

Theo báo cáo của Sở Công thương, tính đến thời điểm tháng 5/2021, toàn tỉnh có 79 chợ, trong đó, theo địa giới hành chính: 56 chợ nông thôn, 23 chợ thành thị.

gôi nhà khang trang của anh Khìn Văn Tuấn - một trong 7 hộ dân đầu tiên của xóm Nà Mìa, xã Cốc Pàng, huyện Bảo Lạc tình nguyện đăng ký tới xóm mới khu vực biên giới để sinh sống. ảnh (BCB)

Cao Bằng: Bố trí 102 tỷ đồng thực hiện hỗ trợ di dân, ổn định dân cư biên giới

 •   19/06/2021 01:14:23 AM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0

Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh bố trí 102 tỷ đồng thực hiện chính sách pháp luật về hỗ trợ di dân, ổn định dân cư tại các xã biên giới Việt - Trung.

ảnh minh hoạ

Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Cao Bằng 6 tháng đầu năm 2021 đạt 2.620 tỷ đồng

 •   19/06/2021 12:41:14 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0

Theo báo cáo của sở Công thương 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) ước thực hiện đạt 2.620 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 28,5%, bằng 49,4% so với kế hoạch năm 2021; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) ước thực hiện đạt 1.920,6 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 30,9%, bằng 45,7% so với kế hoạch năm 2021.


Các tin khác


 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập10
 • Hôm nay4,624
 • Tháng hiện tại54,516
 • Tổng lượt truy cập2,417,416
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây