Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh

Thứ năm - 19/01/2023 02:08
Chiều 16/1, tiếp tục chương trình công tác tại Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về tình hình phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số bộ, ngành.
Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh báo cáo với Thủ tướng và đoàn về kết quả công tác năm 2022. Theo đó, năm 2022, mặc dù chịu nhiều tác động của tình hình kinh tế, chính trị thế giới, khu vực và trong nước, ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, gặp nhiều khó khăn do giao thông không thuận lợi, hạ tầng KT - XH hạn chế nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cao Bằng đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp và đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 đạt 5,04%. Giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 đến ngày 31/12/2022 đạt 66,3%. Tổng vốn quản lý và huy động trên địa bàn tỉnh đạt 26.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm. Thu ngân sách Nhà nước đạt 3.966 tỷ đồng, bằng 236% dự toán Trung ương giao. Công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, giao thông được quan tâm triển khai quyết liệt, đồng bộ. Tổ chức rà soát, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch của 10/10 đô thị trên toàn tỉnh. Trong năm, quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu tỉnh đến năm 2040 với quy mô 30.130 ha được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hồ sơ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã hoàn thành, chờ Hội đồng thẩm định Quốc gia thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội; tỷ lệ giảm nghèo 4,29%. Quốc phòng - an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Công tác đối ngoại được chú trọng. 

Tỉnh chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên; hoàn thành kế hoạch các chức danh chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ mới bảo đảm cơ cấu, điều kiện. Kết nạp mới 2.087 đảng viên.

Tỉnh kiến nghị: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính quan tâm cân đối bố trí kinh phí cho tỉnh thực hiện hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị sớm ban hành các văn bản hướng dẫn về giải ngân vốn đầu từ năm 2022, 2023 để địa phương có cơ sở thực hiện Dự án 1 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2022. Quan tâm tạo điều kiện bố trí vốn ngân sách Trung ương trên 1.497 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh hoàn thành Dự án “Tuyến kết nối thành phố Cao Bằng với cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng)”; hỗ trợ khoảng 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, tạo sinh kế cho người dân tại Khu du lịch thác Bản Giốc. 

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Ngoại giao hỗ trợ tỉnh tổ chức làm việc với phía Trung Quốc để đẩy nhanh tiến độ công nhận, nâng cấp Cửa khẩu Trà Lĩnh (Trùng Khánh) và Sóc Giang (Hà Quảng) là cửa khẩu quốc tế, nâng cấp Cửa khẩu Pò Peo (Trùng Khánh) và Hạ Lang lên cửa khẩu chính, thực hiện các thủ tục công nhận hoạt động Lối mở Nà Lạn, xã Đức Long (Thạch An); chỉ đạo Bộ Giao thông - Vận tải quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường kết nối các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo bộ, ngành phát biểu làm rõ hơn các thành tựu, kết quả, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đồng thời, trả lời các kiến nghị của tỉnh, phân tích về tiềm năng, lợi thế, bổ sung, gợi mở định hướng, giải pháp, tập trung vào các đột phá để tỉnh tiếp tục khơi thông nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm, các giải pháp và các kết quả mà tỉnh đạt được trong năm 2022, góp phần vào thành tựu chung của cả nước. Những kết quả đạt được là nhờ tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng, huy động sự vào cuộc của nhân dân và cả hệ thống chính trị; tinh thần chủ động, tích cực, ứng phó với mọi tình huống; sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan Trung ương, các địa phương, sự hợp tác hiệu quả với các địa phương của Trung Quốc.

Bên cạnh những thành tựu, kết quả, Thủ tướng cho rằng, hạ tầng KT - XH của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhất là hạ tầng giao thông; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; tỉnh chưa khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về đất đai, điều kiện thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, con người.

Năm 2023, tình hình có thời cơ, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Cao Bằng chia sẻ những khó khăn chung với đất nước, từ đó tự lực cánh sinh vươn lên, không trông chờ, ỷ lại. Đồng thời, nhấn mạnh một số quan điểm chỉ đạo, trước hết quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, chiến lược 10 năm, kế hoạch 5 năm về phát triển KT - XH, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Cao Bằng là tỉnh có đường biên giới dài nhất với Trung Quốc, cần quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các thỏa thuận, kết quả đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể", kết hợp giữa nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài quyết định với ngoại lực là quan trọng và đột phá, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Giữ vững bản lĩnh, kiên định, kiên trì những vấn đề nguyên tắc nhưng chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp tình hình thực tiễn. Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; phản ứng chính sách kịp thời, phù hợp, trong đó có chính sách chung và chính sách riêng, tổ chức thực hiện công việc phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương.

Đổi mới tư duy, suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, nhất là trong đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược. Về hạ tầng giao thông, cần xác định và tập trung cao độ, làm bằng được những công trình cần nhất để phát huy hiệu quả lan tỏa, nâng cao giá trị đất đai, mở ra không gian phát triển mới. Đẩy mạnh hợp tác phát triển thương mại, dịch vụ với Trung Quốc. Tập trung cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp với vai trò trụ đỡ nền kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đồng thời tích cực phát triển công nghiệp và dịch vụ.

Coi trọng phát triển giáo dục, đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao; phát triển hệ thống các trường dân tộc nội trú, tháo gỡ nút thắt về nhân lực của tỉnh. Coi trọng công tác bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về an ninh, quốc phòng, phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực cán bộ thực thi, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

img0179 AOEA (4178 x 2552)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong Cao Bằng tiếp tục đoàn kết, thống nhất, huy động sự vào cuộc của nhân dân và cả hệ thống chính trị trong thực hiện mọi nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh khác. Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa an toàn gắn với quy chuẩn, tiêu chuẩn hóa và truy xuất nguồn gốc; thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng diện tích các loại cây có giá trị kinh tế, đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, chế biến gỗ. Nâng cao giá trị gia tăng công nghiệp chế biến khoáng sản; đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông sản, thu hút các ngành công nghiệp mới; chú trọng đầu tư hạ tầng cho phát triển công nghiệp; nâng cao hiệu quả khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu, động lực phát triển mới của tỉnh. Tập trung phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo gắn với lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, điều kiện tự nhiên...

Các bộ, ngành và tỉnh cùng vào cuộc để hoàn thành việc xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trong năm 2023 - 2024. Đối với kiến nghị của tỉnh về phát triển giao thông, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên số 1 để khởi công thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); Bộ Tài chính nghiên cứu, ưu tiên bố trí vốn Trung ương cho dự án, sau khi hoàn thành tuyến đường này sẽ xem xét triển khai các dự án đường bộ khác.

Tác giả: CTV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay6,216
  • Tháng hiện tại71,186
  • Tổng lượt truy cập7,166,030
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây