Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ nhật - 29/01/2023 05:02
Năm 2022, HÐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển về kinh tế - xã hội (KT - XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh; đặc biệt, từng bước đáp ứng được cơ bản những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, được cử tri ghi nhận. Bước sang năm 2023, năm có ý nghĩa quan trọng là nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH của kế hoạch (KH) 5 năm 2021 - 2025, HÐND tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê trao đổi với cử tri thị trấn Trùng Khánh (Trùng Khánh).
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê trao đổi với cử tri thị trấn Trùng Khánh (Trùng Khánh).

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của HÐND các cấp trong tỉnh, năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HÐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chú trọng và không ngừng đổi mới cách thức tổ chức hoạt động theo hướng linh hoạt, khoa học, hiệu quả, phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại biểu. Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, KH phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, nhưng Thường trực HÐND tỉnh chỉ đạo các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chủ động linh hoạt triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, đẩy mạnh thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển KT - XH sau đại dịch Covid-19. HĐND tỉnh nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ, ban hành các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện có kết quả trên nhiều lĩnh vực của KH phát triển KT - XH năm 2022 như: tổng sản phẩm GDP trên địa bàn đạt 5,55%, cao hơn so với năm 2021 (2,25%). Các trụ cột của nền kinh tế có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2021, hoạt động du lịch phục hồi hiệu quả, tổng lượt khách 1.042.100 lượt, đạt 104,3% KH; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 3.435,25 tỷ đồng, đạt 85,2% KH; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 4.000 tỷ đồng; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ... Từ đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực, củng cố niềm tin trong nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Phát huy những thành quả đạt được, hoạt động kỳ họp HĐND tỉnh tiếp tục được đổi mới theo hướng chất lượng, hiệu quả hơn. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, HĐND tỉnh ban hành 98 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết chuyên đề quyết định các chương trình, đề án, dự án lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội để thực hiện trong cả nhiệm kỳ 2021 - 2025. Đồng thời, HĐND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, như: hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố; chính sách hỗ trợ xây dựng chuồng gia súc; chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát...

 

hdnd64 BQOB
 
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII

Tại các kỳ họp HĐND tỉnh, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp được đảm bảo đúng luật, từng bước cải tiến và nâng cao trách nhiệm của các tổ đại biểu, đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền của đại biểu. Để các nội dung chất vấn tại kỳ họp trọng tâm, phản ánh các vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm, trước 1 tháng diễn ra kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung chất vấn để Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp. Qua các kỳ họp đã có 32 nội dung chất vấn thủ trưởng các sở, ngành… Sau chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh có KH phân công các ban HĐND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách, tổ đại biểu HĐND tỉnh đôn đốc, giám sát việc thực hiện những lời hứa của người trả lời chất vấn được kết luận tại phiên chất vấn và thường xuyên báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND tỉnh. Với cách làm quyết liệt trên, thời gian qua, một số nội dung tồn tại kéo dài đã được khắc phục, nhiều vấn đề được giải quyết dứt điểm.

Để nâng cao chất lượng các kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện chuyển đổi số, triển khai có hiệu quả "Kỳ họp không giấy", đây là một trong những phương thức đột phá của HĐND tỉnh. Trước mỗi kỳ họp HĐND, tài liệu đều được gửi đến các đại biểu trên phần mềm hỗ trợ kỳ họp được cài đặt trong máy tính bảng, thời gian nghiên cứu báo cáo của đại biểu được đảm bảo, giảm thời gian nghe báo cáo trực tiếp tại kỳ họp, dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Hoạt động thảo luận tổ có nhiều cải tiến, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các ban HĐND tỉnh khảo sát nắm thông tin, qua hoạt động thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, xây dựng nội dung gợi ý thảo luận tổ chi tiết, làm định hướng cho đại biểu phát biểu tại tổ. Trung bình mỗi kỳ họp có trên 200 ý kiến phát biểu thảo luận tại tổ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Cùng với nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND, các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh hằng tháng theo quy định của luật được duy trì, giải quyết kịp thời và có chất lượng các nội dung UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét và cho ý kiến giữa hai kỳ họp. Đặc biệt trong năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình, lựa chọn những vấn đề nổi lên qua giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban của HĐND, qua tiếp xúc cử tri (TXCT) của các tổ đại biểu cũng như những nội dung không thể nêu hết trong các kỳ họp HĐND đưa vào giải trình gồm 4 nhóm vấn đề: thủy lợi, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển du lịch. Qua đó làm rõ được những vấn đề còn đang vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật trên nhiều lĩnh vực, đồng thời, giúp các cơ quan quản lý nhà nước thấy rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong quá trình tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Một trong những chức năng quan trọng của HĐND đó là quyền giám sát, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng KH giám sát cả năm, trong đó cụ thể hóa nội dung, thời gian cho từng cuộc giám sát để điều hòa phối hợp và phân công các ban HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng luật, tránh chồng chéo.

HĐND tỉnh nghiên cứu, cải tiến quy trình giám sát từ khâu lựa chọn nội dung, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, cách thức tiến hành, tổ chức thực hiện kiến nghị, kết luận giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đánh giá sát, đúng tình hình, kết luận, kiến nghị cụ thể trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, các cấp, ngành, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát; tổ chức tái giám sát khi cần thiết nhằm tạo chuyển biến thực chất sau giám sát. Trong năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh và các ban HĐND tỉnh tổ chức 12 cuộc giám sát, đảm bảo tính dân chủ, đúng quy định, phù hợp với thực tế và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Trong thành công chung của HĐND tỉnh, có hoạt động của các ban và mỗi tổ đại biểu HĐND tỉnh. Trên cơ sở hoạt động chung của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh chủ động xây dựng KH hoạt động, theo đó các ban đã thực hiện thẩm tra, giám sát các lĩnh vực được phân công, từ đó kịp thời có những kiến nghị, điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH và giữ vững quốc phòng - an ninh; đặc biệt hoạt động của mỗi ban giúp hoạt động của HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng quyết định trong ban hành các nghị quyết, để đảm bảo nghị quyết ban hành sát với thực tiễn và phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm và thực hiện nghiêm túc, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh ban hành thông báo lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh năm 2022 và tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân theo quy định. Thường trực HĐND tỉnh tham gia tiếp công dân định kỳ vào ngày 16 hằng tháng cùng UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách và đại biểu HĐND tỉnh công tác tại các sở, ban, ngành trên địa bàn Thành phố tiếp công dân thường kỳ vào ngày mùng 1 hằng tháng tại trụ sở tiếp dân của tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ đại biểu HĐND tỉnh, từng đại biểu HĐND tỉnh và chính quyền các cấp thông qua các hoạt động TXCT, giám sát, họp tổ và hoạt động kỳ họp HĐND tỉnh, các hội thảo, hội nghị tập huấn, hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND. Qua đây, mỗi đại biểu, mỗi ban, mỗi tổ đại biểu tích cực đóng góp vào kết quả chung, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND.

Xuyên suốt quá trình hoạt động, HĐND tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể để hoạt động TXCT được diễn ra một cách dân chủ, khách quan và sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Trong đó, riêng với hoạt động TXCT, HĐND tỉnh thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác TXCT với nhiều hình thức, phương thức cụ thể: Tổ chức hội nghị TXCT trước và sau mỗi kỳ họp thường lệ "tích hợp cả ba cấp" tiết kiệm được thời gian, công sức của cử tri; đại biểu HĐND các cấp ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của cử tri từ cấp xã đến cấp tỉnh. Đa phần các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được chuyển đến các cơ quan liên quan để giải quyết, đáp ứng cơ bản những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, được cử tri tỉnh nhà ghi nhận.

Với quyết tâm không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, kế thừa và phát huy cao nhất thành quả, kinh nghiệm có được từ các nhiệm kỳ trước, nhất là kết quả từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp công tác đã đề ra, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, ý thức trách nhiệm cao của các đại biểu dân cử, tin tưởng rằng, bước sang năm 2023 hoạt động của HĐND tỉnh nói chung, hoạt động của đại biểu HĐND nói riêng tiếp tục có nhiều chuyển biến mới, tích cực và mạnh mẽ hơn nữa; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin mà nhân dân tỉnh nhà gửi gắm vào người đại biểu dân cử.


 

Tác giả: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay6,824
  • Tháng hiện tại149,029
  • Tổng lượt truy cập7,243,873
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây