Ban hành các Nghị quyết HĐND tỉnh sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2021.

Thứ ba - 22/12/2020 08:03
- Thưa chủ tọa kỳ họp!
- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp!
- Thưa cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
(Trích bài phát biểu của đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI)
(Trích bài phát biểu của đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI)
           Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016 - 2021 - kỳ họp cuối năm để bàn và quyết định các nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương trong năm 2021.
         Trước tiên, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp. Chúc các vị đại biểu, các cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.
          Thưa các vị đại biểu, các cử tri và nhân dân trong tỉnh!
          Năm 2020 là một năm rất đặc biệt, đặc biệt ở 4 điểm lớn sau: (1) Là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020; (2) Là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương (kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 90 năm thành lập Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh; 70 năm Chiến thắng biên giới và giải phóng Cao Bằng); (3) Là năm triển khai nhiều chủ trương lớn, đổi mới của Đảng, Nhà nước, trong đó có chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy và sáp nhập các đơn vị hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; (4) là năm mà thế giới, đất nước ta, tỉnh ta chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.
          Với khối lượng công việc hết sức lớn, nhiều khó khăn, thách thức đan xen đã tác động không nhỏ đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đời sống nhân dân. Song, dưới sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chúng ta đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; năm 2020 chuẩn bị kết thúc để lại nhiều dấu ấn quan trọng:
          (1) Chúng ta đã hoàn thành toàn bộ 17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra với 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 tạo động lực, khí thế mới và mở ra cơ hội phát triển của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.
          (2) Toàn tỉnh ta đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kép là vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân, không để bị trùng xuống hoặc giãn đoạn. Có 15/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đạt và vượt kế hoạch, trong đó: tốc độ tăng trưởng đạt trên 4,7%, tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng cao hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân chung của cả nước. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được củng cố, giữ vững, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Đến thời điểm này, mặc đù đã tiếp nhận và cách ly trên 11 nghìn người của 63 tỉnh, thành từ Trung Quốc trở về qua biên giới song trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19.
          (3) Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và các xóm, tổ dân phố theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập đã và đang đi vào hoạt động ổn định, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
          (4) Tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn của tỉnh: Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh; Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới năm 1950 và giải phóng Cao Bằng.
          (5) Khởi công, hoàn thành nhiều dự án lớn, quan trọng, đặc biệt là tổ chức Lễ động thổ Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); khởi công các Dự án: chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao, Công trình Bảo tàng tỉnh; khánh thành đường phía Nam, thành phố Cao Bằng .v..v.
          Trong điều kiện khó khăn chung cả cả nước thì những kết quả đạt được nêu trên của toàn tỉnh trong năm 2020 là rất có ý nghĩa và rất đáng phấn khởi. Kết quả đó một mặt thể hiện sự tập trung, đồng bộ, nhất quán trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp, mặt khác là thể hiện sự cố gắng, nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh.
          Đóng góp vào thành tích chung đó, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh thời gian vừa qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa nhanh các Nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng như thẩm định các chương trình, đề án, dự án do Uỷ ban nhân dân tỉnh trình kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường giám sát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thực hiện lời hứa chất vấn, kiến nghị sau giám sát và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
          Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, làm tốt công tác thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, qua đó đã phát hiện nhiều vấn đề cử tri quan tâm và chuyển đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố chặt chẽ, cụ thể, thường xuyên, rõ nét hơn. Hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày càng khẳng định vị thế, vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.
          Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng, những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể cán bộ, đảng viên, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong năm 2020.
          Thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!
          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại, đó là: Tiến độ triển khai nhiều dự án đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, theo đó tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm vẫn đang là khâu yếu trong quản lý đầu tư của các cấp trong tỉnh; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chuyển biến chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Tính chủ động, chất lượng tham mưu, giải quyết công việc của cán bộ nhất là người đứng đầu ở một số ngành, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt; thái độ, trách nhiệm công vụ của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa cao, vẫn còn tình trạng né tránh, ngại va chạm, đùn đẩy trách nhiệm. Chất lượng một số cuộc giám sát nhất là giám sát sau chất vấn, các kiến nghị sau giám sát còn hạn chế, nhiều đơn vị chưa chấp hành nghiêm kiến nghị sau giám sát... Những hạn chế, tồn tại nêu trên, các cấp, các ngành cần tập trung bàn giải pháp để khắc phục trong thời gian sớm nhất.
          Thưa các vị đại biểu, các cử tri và nhân dân trong tỉnh!
         Chúng ta chuẩn bị bước vào năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, cũng là năm sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự báo sẽ vẫn còn không ít khó khăn, thách thức đang chờ phía trước, song những kết quả đã đạt được trong cả nhiệm kỳ 5 năm qua và năm 2020 chính là động lực, đòn bẩy, tạo khí thế phấn khởi để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Với tinh thần đó, tôi đề nghị các đại biểu quan tâm vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
          Một là, Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, từng địa phương, đơn vị chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, phù hợp với lộ trình chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ những tuần đầu, tháng đầu, quý đầu của nhiệm kỳ và của năm 2021.
          Hai là, Thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quán triệt, triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chủ động chuẩn bị từ sớm các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
          Ba là, Đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020. Trên cơ sở đó xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2021 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh.
          Bốn là, Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, đồng thời nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhất là những cơ chế, chính sách thông thoáng, vượt trội, có tính khả thi cao, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai có hiệu quả các chương trình trọng tâm, nhiệm vụ đột phá đã được xác định cho 5 năm tới, thu hút các nguồn lực đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát tại kỳ họp, nhất là hoạt động chất vấn; quan tâm cho ý kiến, giải đáp kịp thời ý kiến kiến nghị của cử tri gắn với tăng cường giám sát trong quá trình giải quyết kiến nghị của cử tri.
          Năm là, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ tính chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong điều hành tổ chức thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021. Chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chú trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạnh né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
          Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, liên tục ở các cấp, các ngành, các địa phương.
          Trước mắt, trong những ngày còn lại của tháng 12 này, đề nghị UBND tỉnh dành sự tập tủng cao nhất chỉ đạo các cấp, các ngành, cùng với đại biểu HĐND và toàn thể cử tri trong tỉnh ra sức hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra.
          Thưa các vị đại biểu, các cử tri và nhân dân trong tỉnh!
         
Kỳ họp 15 HĐND tỉnh có nhiều nội dung quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021. Vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, toàn diện vào các báo cáo được trình trước kỳ họp, trên cơ sở đó ban hành các Nghị quyết HĐND tỉnh sát tình hình thực tế của tỉnh, có tính khả thi cao, đồng thời tăng cường giám sát chặt chẽ góp phần thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2021.
          Một lần nữa, xin chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.
          Xin trân trọng cảm ơn!

 

Tác giả: Dương Tường

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay8,002
  • Tháng hiện tại120,785
  • Tổng lượt truy cập7,392,520
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: vphdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn https://hdndcaobang.gov.vn/ khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây