KỶ YẾU KỲ HỌP THỨ NHẤT


KỶ YẾU
KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHOÁ XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026
Thời gian: Địa điểm: Hội trường tầng 2 Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng
Khai mạc: 8h00 ngày 05/7/2021
Bế mạc: 17h00 ngày 05/7/2021
Chương trình Kỳ họp thứ nhất
 
I CÁC BÁO CÁO TRÌNH TẠI KỲ HỌP  
1 Báo cáo kết quả bấu cử đại biểu Hội đông nhân dân và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
II CÁC TỜ TRÌNH, NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH TẠI KỲ HỌP THỨ NHẤT
1 Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
2 Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
3 Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
4 Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
5 Tờ trình đề nghị quyết định số lượng Uỷ viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu số lượng Uỷ viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
6 Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
7 Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
8 Tờ trình Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
9 Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
10 Tờ trình về giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu giữ chức vụ Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
11 Tờ trình Phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Nghị quyết Phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
12 Tờ trình phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Nghị quyết Phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban Văn hoá – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
13 Tờ trình Phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Nghị quyết Phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
14 Tờ trình Phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Nghị quyết Phê chuẩn danh sách Uỷ viên của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
15 Tờ trình thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
Nghị quyết thành lập Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về
16 - Tờ trình Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026
- Nghị quyết về việc giới thiệu nhân sự bầu Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2021-2026
Tải về


Tải về
17 Tờ trình Nghị quyết về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
Tải vềTải về
18 Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tải về

 
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây