Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác Văn phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thứ bảy - 08/07/2023 03:57
Chiều ngày 07 tháng 7 năm 2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác Văn phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Chủ trì Hội nghị gồm có: Đ/c Đàm Thu Hằng- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Nông Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Hoàng Diệu Quang, Phó Chánh Văn phòng. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bế Minh Đức, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Theo báo cáo kết quả sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ quan bám sát sự lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND, Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh; Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai, thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; trong đó tập trung là tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh; tổ chức cho tất cả cán bộ, công chức và người lao động, đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của Trung ương Đảng (khóa XIII) và các nghị quyết, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Văn phòng được trình bày tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh; sự chỉ đạo cụ thể, quyết liệt của tập thể lãnh đạo Văn phòng; sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể công chức, người lao động Văn phòng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. Công tác tham mưu, tổng hợp được đổi mới, từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ: Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh hoạt động xây dựng pháp luật, giám sát chuyên đề, tiếp xúc cử tri và một số hoạt động khác; tham mưu phục vụ HĐND tỉnh tổ chức thành công 02 kỳ họp chuyên đề HĐND và ban hành các nghị quyết; tham mưu và phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 09 phiên họp; tham mưu, phục vụ các cuộc giám sát chuyên đề, thường xuyên, các cuộc khảo sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh theo kế hoạch đã đề ra; tham mưu, phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân...Công tác thi đua, khen thưởng thực hiện tốt việc hướng dẫn các phòng, cá nhân thực hiện đúng quy trình, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, kịp thời, chính xác. Công tác lễ tân, phục vụ hậu cần tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo được đảm bảo kịp thời chu đáo, tận tình, trọng thị. Công tác Bảo vệ an ninh trật tự, công tác phòng cháy, chữa cháy luôn thực hiện tốt; bố trí phương tiện đi lại đảm bảo an toàn về người và phương tiện. Đã tổ chức triển khai nghiêm túc các quy định về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy chế chi tiêu nội bộ được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, góp phần thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác tổ chức cán bộ đã được kiện toàn, phần nào góp phần để hoàn thành nhiệm vụ và công tác quản lý, điều hành và công tác của các Phòng nói riêng và công tác của Văn phòng nói chung.

Xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Văn phòng tập trung tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh. Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; làm tốt công tác tổ chức cán bộ, xem xét quyết định các vấn đề đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức và người lao động; nâng bậc lương, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, công chức, người lao động, thi đua, khen thưởng... bảo đảm tiến độ, chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị, cán bộ, công chức và người lao động các Phòng thuộc Văn phòng đã phát biểu ý kiến, tích cực đóng góp ý kiến bổ sung vào nội dung dự thảo Báo cáo sơ kết, tập trung vào những vấn đề liên quan đến việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, công tác quản trị, công tác tài chính, kế toán…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch đánh giá cao tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã linh hoạt trong tham mưu và tổ chức phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh. Thay mặt các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm cao của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động của Văn phòng. Đồng thời đồng chí cũng  yêu cầu tập thể lãnh đạo, công chức Văn phòng tiếp tục nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động tham mưu, đáp ứng yêu cầu công việc trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Văn phòng đã công bố Quyết định khen thưởng và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua năm 2022.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đàm Thu Hằng, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thay mặt lãnh đạo Văn phòng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng thời nhấn mạnh các nội dung cần tập trung làm tốt trong thời gian tới: Công tác tham mưu, phục vụ tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự án luật và nghị quyết phục vụ hoạt Đoàn ĐBQH tại các kỳ họp Quốc hội khóa XV; tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tổ chức thành công các kỳ họp thường lệ giữa năm, cuối năm và các nhiệm vụ phát sinh giữa 2 kỳ họp; tham mưu, phục vụ các hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, hoạt động tiếp xúc cử tri và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tham mưu Thường trực HĐND tỉnh công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ 2021 - 2026 và lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn.Tiếp tục đẩy mạnh việc bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh./.

Tác giả: Nông Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay6,348
  • Tháng hiện tại136,818
  • Tổng lượt truy cập7,231,662
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây