Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023

Thứ tư - 03/01/2024 02:16
Chiều ngày 29.12.2023, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nông Thanh Tùng, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng. Đồng chí Đàm Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đồng chí Tống Kim Ngọc Oanh, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Tại hội nghị, đã được nghe một số báo cáo: báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023, Báo  cáo  tổng  kết công tác Văn phòng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024; Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023...

Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Đảng ủy Văn phòng; sự phối hợp của các Ban HĐND tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào những kết quả mà HĐND, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh đã đạt được trong năm 2023, cụ thể: Tham mưu, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH), các ĐBQH tỉnh tham dự Kỳ họp bất thường lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 và tham dự Kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XV; tham mưu và phục vụ Đoàn ĐBQH thực hiện 03 cuộc giám sát chuyên đề tại địa phương ; tham gia 03 cuộc giám sát, khảo sát của UBTVQH, Hội đồng dân tộc của Quốc hội; tham mưu, giúp đại biểu Quốc hội thực hiện tiếp 33 lượt/47 công dân/20 vụ việc, nhận 58 đơn thư của công dân (trong đó có 10 đơn khiếu nại, 7 đơn tố cáo và 41 đơn kiến nghị, phản ánh). Qua xem xét, chuyển 03 đơn kiến nghị, phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định; trả lời, hướng dẫn 02 đơn kiến nghị; lưu 53 đơn không đủ điều kiện xử lý; Tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5, thứ 6, Quốc hội khóa XV tại 22 điểm, trong đó có 20 điểm (02 điểm tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử của ĐBQH tại tỉnh Gia Lai và Kon Tum); 01 cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân, viên chức, người lao động với khoảng 2.260 lượt cử tri tham dự. Tổng hợp, chuyển 61 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương và 24 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan địa phương nghiên cứu xem xét, giải quyết; làm tốt công tác rà soát trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến trước, sau kỳ họp, để có cơ sở báo cáo, kiến nghị UBTVQH đôn đốc đối với những kiến nghị chưa được trả lời hoặc có trả lời nhưng chưa giải quyết được vấn đề kiến nghị của cử tri...

Đối với công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh: Tham mưu, phục vụ 06 kỳ họp (04 Kỳ họp chuyên đề, 02 Kỳ họp thường lệ); Tham mưu, phục vụ 15 Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai Kỳ họp HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình và các nội dung khác của HĐND tỉnh. Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh (tháng 5/2023) và Phiên họp chất vấn (tháng 10/2023); Tham mưu ban hành 23 văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai các công việc của Thường trực HĐND tỉnh; phối hợp chuẩn bị các điều kiện, nội dung cho các Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đôn đốc các Ban của HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, tổ chức thẩm tra các báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có chất lượng, đảm bảo đúng theo thời gian, kế hoạch đề ra...Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Chương trình số 583/CTr-HĐND ngày 28/12/2022 giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2023; tham mưu ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quyết định thành lập Đoàn giám sát; ban hành Kế hoạch và tổ chức hoàn thành 03 cuộc giám sát chuyên đề; trong năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 64 điểm, với 4.956 cử tri tham gia tiếp xúc; tiếp nhận và tổng hợp 180 ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh gửi UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết; tham mưu, giúp việc, phục vụ các Ban của HĐND tỉnh 10 cuộc giám sát; phối hợp tổ chức tuyên truyền về kết quả Kỳ họp thứ 11 và Kỳ họp thứ 12, 13,15, 16 (chuyên đề), kỳ họp thứ 14, 17 (kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm 2023) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 2, thứ 3, thứ 4 và kỳ họp thứ 5, thứ 6 Quốc hội khóa XV...

Trong năm 2023, Văn phòng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến CBCC và người lao động; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ CBCC và người lao động cơ quan có đủ phẩm chất, năng lực trình độ, có ý thức tổ chức, kỷ luật cao; đổi mới phương pháp làm việc, chủ động, sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND.

Tập thể lãnh đạo Văn phòng đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn lãnh đạo, chỉ đạo, vận động tập thể cán bộ, công chức cơ quan đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ công tác năm 2023. Quan tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách, quy chế chi tiêu nội bộ; thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc; duy trì và nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức; đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách của CBCC, người lao động...

Tại hội nghị, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đã tích cực thảo luận đóng góp ý kiến vào nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan; đồng thời, đề xuất, kiến nghị đối với Thường trực HĐND, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh quan tâm một số nội dung, góp phần thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí  Nông Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Văn phòng, Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đạt được trong năm 2023; đồng thời, giải đáp một số kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Lãnh đạo HĐND, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, các Ban HĐND tỉnh hoàn thành chương trình công tác năm; trong đó tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ kỳ họp, phiên họp; hoạt động giám sát, thẩm tra; tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Đồng thời đề nghị, cán bộ, công chức cơ quan tích cực, chủ động trong công việc, thường xuyên học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt văn hóa công sở, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; duy trì, thực hiện hiệu quả các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao…Công đoàn cơ quan phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan; đồng thời thường xuyên chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức cơ quan.

Tiếp đó, Hội nghị tiến hành nội dung công bố các quyết định thi đua, khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Sau nội dung phát động thi đua, đồng chí Đàm Thi Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đồng chí Tống Kim Ngọc Oanh, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Đoàn ĐBQH và  HĐND tỉnh ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2024./.

Tác giả: Nông Thị Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay6,348
  • Tháng hiện tại136,305
  • Tổng lượt truy cập7,231,149
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây