Nguồn vốn tín dụng chính sách - đồng hành cùng người dân

Chủ nhật - 14/08/2022 02:51
Xác định công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi, cùng với các cấp, ngành, những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tập trung huy động nguồn lực tài chính, tổ chức hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của Nhà nước, góp phần quan trọng thực hiện kế hoạch giảm nghèo của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Đ/c Bàn Qúy Sơn - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh
Đ/c Bàn Qúy Sơn - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh

CHO VAY VÀ QUẢN LÝ VỐN VAY HIỆU QUẢ

Qua đợt giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả thực hiện các chương trình tín dụng của NHCSXH đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022 cuối tháng 7/2022 vừa qua cho thấy, đến ngày 30/6/2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách do NHCSXH tỉnh quản lý đạt 3.235 tỷ 761 triệu đồng, tăng 478 tỷ 060 triệu đồng so với năm 2018. Từ nguồn vốn cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh và phục vụ nhu cầu thiết yếu về đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

NHCSXH chủ yếu cho vay trực tiếp có ủy thác thông qua các tổ chức Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên, những năm qua, thông qua các văn bản liên tịch, hợp đồng ủy thác ký kết, NHCSXH tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; hướng dẫn thành lập và chỉ đạo hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; bình xét đối tượng cho vay; hướng dẫn người vay lập hồ sơ, thủ tục vay vốn và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích; kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay; đôn đốc thu hồi nợ, thu lãi; vận động người vay gửi tiết kiệm... Đến nay, các tổ chức thực hiện dịch vụ ủy thác 3.219 tỷ 622 triệu đồng, chiếm 99,76% tổng dư nợ của NHCSXH.

Tại cấp xã có Ban giảm nghèo, 1.455 trưởng thôn đã và đang tích cực tham gia công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở. Cùng với các điểm giao dịch xã có niêm yết công khai các nội dung liên quan, 489 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng hạn cũng đem lại hiệu quả rõ rệt đối với nguồn vốn cho vay và quản lý vốn vay.

Qua nhiều năm triển khai hoạt động, NHCSXH tỉnh đã xây dựng và phát triển bộ máy quản lý điều hành gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí, xã hội hóa hoạt động tín dụng chính với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. NHCSXH tỉnh nỗ lực các giải pháp đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách được quản lý chặt chẽ, cho vay kịp thời, đúng đối tượng, đặc biệt là tổ chức tín dụng đặc thù cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách là người yếu thế, dễ bị tổn thương và độ rủi ro cao. Vì vậy, những năm qua, NHCSXH tỉnh thực hiện nhiều giải pháp không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, đến nay tổng nợ xấu chỉ 3 tỷ 207 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,1%/tổng dư nợ, giảm 1 tỷ 067 triệu đồng so với năm 2018.

Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Mã Gia Hãnh khẳng định: Nguồn vốn NHCSXH góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại địa phương. Nguồn vốn qua ngân hàng được thực hiện thuận lợi, lãi suất thấp, giúp nhiều hộ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và tăng thu nhập, qua đó, đời sống của người dân ngày càng nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng nông thôn mới.

KHẲNG ĐỊNH SỰ LAN TỎA CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Với phương châm “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” trong thực hiện cho vay, thu nợ, thu tiết kiệm dân cư tại xã, thu lãi, nhận tiền gửi tiết kiệm của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn tại nhà, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã xây dựng được hệ thống các điểm giao dịch tại UBND các xã, phường, thị trấn. Đây là mô hình hoạt động đặc thù, sáng tạo riêng có của NHCSXH, là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, giúp triển khai các chương trình tín dụng chính sách hiệu quả, tiết kiệm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Ngay sau khi Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được ban hành, xác định rõ vai trò, tầm quan trọng về chính sách mới của Đảng, Nhà nước, NHCSXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số 304/UBND-TH ngày 14/2/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP; tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh phê duyệt nhu cầu tín dụng chính sách giai đoạn 2022 - 2023 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP... Đồng thời, bám sát sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên và lãnh đạo địa phương, NHCSXH tỉnh từ hội sở đến các phòng giao dịch phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể chú trọng rà soát nhu cầu vốn trong nhân dân, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, mục tiêu, ý nghĩa và các quy định của chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP để người dân nắm bắt, đăng ký vay vốn; hướng dẫn các thôn, xóm, tổ dân phố bình xét đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Kết quả, tổng dư nợ cho vay đến ngày 30/6/2022 đạt 133 tỷ 310 triệu đồng, tăng 133 tỷ 310 triệu đồng so với năm 2021, hoàn thành 86,9% kế hoạch tăng trưởng được giao.

NHCSXH tổ chức thành công “Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh. Qua đợt phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia với số tiền huy động từ ngày 24/5 - 28/6/2022 trên 37 tỷ đồng, trong đó, tại lễ phát động (ngày 22/6/2022) huy động được trên 12 tỷ đồng với hơn 1.500 khách hàng tham gia gửi tiền. Hiện nay, một số cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh/huyện tiếp tục gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH.

Từ những nỗ lực trên, giai đoạn 2018 - 2022, nguồn vốn ưu đãi giúp 88.811 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo vay 3.948 tỷ 146 triệu đồng, có 20.707 lượt hộ nghèo thoát nghèo; nguồn vốn cho vay tạo việc làm cho hơn 11.500 lao động, hỗ trợ xây dựng hơn 21.800 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ 52 người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ xây dựng 175 căn nhà cho hộ có thu nhập thấp theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP. Qua thực tiễn hoạt động cho thấy, nguồn vốn cho vay ưu đãi do NHCSXH thực hiện đã trở thành nguồn lực quan trọng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong toàn tỉnh.

Theo Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bàn Qúy Sơn, hoạt động của NHCSXH tạo cơ hội cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn các chương trình tín dụng của Nhà nước, góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở nông thôn, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, tự vươn lên khẳng định vị thế của mình trong xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. 

Nông Huế

Nguồn tin: baocaobang.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


logoquanlykyhop copy

chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập73
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm72
  • Hôm nay5,333
  • Tháng hiện tại90,266
  • Tổng lượt truy cập6,795,362
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây