Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh: Tiếp tục thực hiện phiên chất vấn đối với lãnh đạo sở Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT, trả lời chất vấn

Thứ bảy - 31/07/2021 06:01
Chiều 29/7, Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.
BẢO ĐẢM PHÒNG, CHỐNG DỊCH VÀ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC
Đồng chí Vũ Văn Dương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, năm học 2021 - 2022, ngành giáo dục xác định nỗ lực, cố gắng thực hiện các giải pháp để hoàn thành 2 mục tiêu: bảo đảm phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục và hoàn thành chương trình năm học. Trong năm học, căn cứ khung thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tình hình dịch bệnh cụ thể tại các huyện/thành phố và hướng dẫn của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch, Sở tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện linh hoạt kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Do điều kiện học tập online của địa phương còn nhiều hạn chế, khó khăn, để đảm bảo chất lượng giáo dục, ngành xác định phương án tổ chức dạy học trực tiếp vẫn là chủ yếu (nếu điều kiện cho phép). Phương án dạy học online chỉ là giải pháp tình thế, chủ yếu dành cho hoạt động ôn tập. Sở chỉ đạo tổ chức dạy học theo các kịch bản đã xây dựng.
Sở tiếp tục phối hợp với các đơn vị viễn thông triển khai thí điểm trên địa bàn tỉnh về dịch vụ đô thị thông minh ứng dụng trong ngành giáo dục, trong đó có hệ thống học trực tuyến Elearning, Hệ thống học và thi trực tuyến K12Online.
Về công tác phòng, chống dịch, Sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quán triệt và triển khai đến các cơ sở giáo dục và đào tạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung về phòng, chống dịch cho công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
      XEM XÉT ĐƯA DỰ ÁN BÃI XỬ LÝ RÁC THẢI VÀO DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
Đồng chí Nông Văn Chiêm, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Bãi xử lý rác thải tại các huyện: Nguyên Bình, Bảo Lâm, Trùng Khánh thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh, được hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng khu vực công ích theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh nhiều lần báo cáo, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét hỗ trợ kinh phí, tuy nhiên đến nay chưa được hỗ trợ đầu tư. Sở đề xuất UBND tỉnh xem xét đồng ý chủ trương cho UBND 3 huyện được lập Dự án xử lý, nâng cấp, cải tạo 3 bãi chôn lấp rác thải để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay.
Thực hiện Công văn số 1355/UBND-TH ngày 9/6/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Sở báo cáo xây dựng (bổ sung) kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, đề xuất các dự án khởi công mới, xử lý, nâng cấp và cải tạo 3 bãi rác, trong đó có bãi rác huyện Trùng Khánh. Ngày 22/7/2021, Sở Tài chính có công văn trả lời về việc kinh phí thực hiện Dự án xử lý nâng cấp và cải tạo bãi rác thải. Theo đó, Sở Tài chính báo cáo nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường được Trung ương giao năm 2021 đã phân bổ hết từ đầu năm cho các đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp môi trường, đề xuất UBND xem xét bố trí kinh phí thực hiện 3 dự án trên từ nguồn thu tiền sử dụng đất.
Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, địa phương có liên quan xem xét đưa dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để xử lý dứt điểm đối với 3 bãi rác nêu trên. Thời gian, tiến độ thực hiện từ năm 2021 đến khi hoàn thành dự án theo quy định của Luật Đầu tư.
HIỆN TƯỢNG SIM RÁC, TIN NHẮN RÁC GIẢM ĐÁNG KỂ 
Đồng chí Hoàng Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT): Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 quy định về chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 91, xác định trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc bộ, các sở TTTT, các nhà mạng viễn thông cung cấp dịch vụ. Đề ra các nhóm giải pháp đồng bộ để thực hiện, bao gồm các giải pháp về chính sách quản lý, giải pháp về công nghệ. Tiếp đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
UBND tỉnh ban hành Công văn số 2090/UBND-VX ngày 21/8/2020 về việc triển khai Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ triển khai thực hiện theo chức năng và nhiệm vụ được giao. Ngày 18/11/2020, Sở TTTT ban hành Công văn số 1182/STTTT-BCVTCNTT tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác đến tổng đài có đầu số 5656 (thuê bao có thể phản ảnh tin nhắn rác, cuộc gọi rác bằng cách thực hiện soạn tin nhắn theo cú pháp gửi tới đầu số 5656. Tất cả các tin nhắn đều miễn phí).
Triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch của Bộ TTTT, các doanh nghiệp viễn thông thực hiện nhiều biện pháp và có chuyển biến rất tích cực, hiện tượng sim rác, tin nhắn rác giảm đáng kể trong những năm gần đây (có 128.970 thuê bao phát tán cuộc gọi rác đã được các nhà mạng chặn lọc thành công từ tháng 7/2020 đến hết tháng 3/2021. Đáng chú ý, chỉ trong quý 1/2021, có hơn 39.000 thuê bao phát tán cuộc gọi rác bị xử lý bởi các nhà mạng).
ĐỀ NGHỊ TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT ĐỀ ÁN “TRỒNG MỘT TỶ CÂY XANH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025” 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Truân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Đối với chỉ tiêu, kế hoạch giao trồng mới 5.120 ha rừng năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng phương án bố trí kinh phí để thực hiện. Tuy nhiên, với điều kiện nguồn lực của tỉnh còn khó khăn đến thời điểm hiện tại vẫn chưa bố trí được kinh phí.
Công tác trồng rừng của các dự án bảo vệ và phát triển rừng trong 6 tháng đầu năm 2021 đang thực hiện được sử dụng nguồn vốn tồn từ năm 2020 chuyển sang 956,382 triệu đồng, tương đương với diện tích thực hiện 90 ha. Hiện nay, các chủ đầu tư hoàn thành việc lập hồ sơ thiết kế trồng rừng với tổng diện tích 90,2/90 ha, đã trồng được 36,2 ha, đạt 40,2% kế hoạch; dự kiến đến ngày 30/9/2021, dự án sẽ thực hiện đạt 100% kế hoạch.
Sở thực hiện thủ tục trình phê duyệt Dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021 - 2025 với tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng (ngân sách Trung ương), dự kiến trồng mới khoảng 4.980 ha rừng tập trung và 1 triệu cây trồng phân tán (trong đó năm 2021 trồng mới 1.050 ha).
Đối với việc trồng rừng thay thế, năm 2021, đã phân bổ kinh phí trồng rừng thay thế 2 tỷ đồng; Sở phê duyệt 2 dự án trồng rừng thay thế tại 2 huyện: Trùng Khánh, Thạch An với tổng diện tích 61,34 ha, hiện nay các chủ đầu tư đang triển khai theo kế hoạch. Đối với trồng cây phân tán, thực hiện theo Kế hoạch số 1633/KH-UBND ngày 1/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”, trong đó, năm 2021, trồng 1.351.000 cây xanh, tỉnh lồng ghép thực hiện trong các chương trình, dự án như Dự án bảo vệ và phát triển rừng, chương trình Tết trồng cây và các chương trình trồng cây xanh khác trên địa bàn tỉnh, hiện nay trồng được 793.781 cây, đạt 58,8% kế hoạch.
Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND huyện, Thành phố triển khai quyết liệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh; kêu gọi, lồng ghép các nguồn vốn xã hội hóa để triển khai thực hiện. Xem xét, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương để đạt mục tiêu trồng 5.120 ha rừng.
Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê cho rằng: Nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm; nội dung trả lời của lãnh đạo các sở, ngành đi thẳng vào vấn đề đại biểu chất vấn, đề ra nhiều giải pháp để khắc phục những vấn đề còn hạn chế, vướng mắc, hứa sẽ giải quyết trong thời gian tới. Sau kỳ họp này, đề nghị lãnh đạo các sở, ngành đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế trong phần chất vấn, bắt tay ngay vào thực hiện, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện, giữ đúng lời hứa với cử tri. Các đại biểu, các Ban HĐND tỉnh, cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát kết quả thực hiện nội dung chất vấn của đại biểu.
Sau phiên chất vấn, kỳ họp biểu quyết thông qua nghị quyết và họp phiên bế mạc. 

Tác giả: Thanh Loan

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


chuyen muc

QH

CSDLVBPL
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay5,896
  • Tháng hiện tại70,866
  • Tổng lượt truy cập7,165,710
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây