Thạch An: Phấn đấu đến hết tháng 9/2019 hoàn thành giải ngân vốn năm 2018

Năm 2019, huyện Thạch An được giao 161 tỷ 492,7 triệu đồng vốn đầu tư công, trong đó, kế hoạch (KH) vốn năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019 hơn 31 tỷ 932,3 triệu đồng; KH vốn năm 2019 hơn 129 tỷ 560,3 triệu đồng.


Công trình trụ sở UBND thị trấn Đông Khê (Thạch An) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.


Tính đến hết ngày 16/9, huyện đã giải ngân được 70 tỷ 449 triệu đồng, bằng 43,6% KH. Trong đó, vốn cân đối địa phương giải ngân được 17 tỷ 811 triệu đồng, bằng 65% KH; vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân được 48 tỷ 918 triệu đồng, bằng 45% KH; vốn sự nghiệp giải ngân được 9 tỷ 444 triệu đồng, bằng 43% KH…

Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư quyết liệt trong công tác giám sát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, lên khối lượng thanh toán nộp vào Kho bạc Nhà nước thanh toán khối lượng hoàn thành đối với những nguồn vốn đã sẵn sàng kinh phí giải ngân; nghiệm thu khối lượng hoàn thành các công trình chuyển tiếp, nhất là các dự án phải thu hồi, dự án thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, công trình đã đưa vào sử dụng…

Phấn đấu đến hết ngày 30/9/2019 giải ngân 100% KH vốn năm 2018 chuyển sang năm 2019.

Nguồn tin: baocaobang.vn