Phục Hòa: Hơn 10,6 tỷ đồng thực hiện chính sách dân tộc

Năm 2017, huyện Phục Hòa được giao hơn 10,6 tỷ đồng để thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện.
Từ Chương trình 135, đường nông thôn xã Triệu Ẩu (Phục Hòa) được đầu tư xây dựng.

Trong đó, Chương trình 135 có tổng nguồn vốn hơn 10 tỷ đồng, trong đó đầu tư cơ sở hạ tầng: giao thông, thủy lợi, trường học, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, nhà văn hóa, nhà công cộng... với kinh phí 7,461 tỷ đồng; dự án phát triển sản xuất 2,552,8 tỷ đồng; thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp các hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/QĐ-TTg với tổng số kinh phí 402 triệu đồng, cho 1.147 hộ/4.304 nhân khẩu; thực hiện Quyết định 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, huyện đã bố trí 184 triệu đồng để động viên, thăm hỏi người có uy tín khi bị ốm và chúc Tết Nguyên đán...

Ngoài ra, huyện thực hiện cấp không thu tiền 12 loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số, với tổng số 70.000 tờ báo, tạp chí theo Quyết định 59/QĐ-TTg 16/01/2017 về cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc và miền núi.                               

Nguồn tin: baocaobang.vn