Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với lãnh đạo tỉnh

Sáng 12/9, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Cao Bằng.

Tham dự có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng giai đoạn 2015 - 2018, 8 tháng đầu năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu đề ra. Trong đó tập trung, dồn nguồn lực tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt về: Kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch, cửa khẩu; chất lượng nguồn nhân lực; thể chế, cơ chế của tỉnh và sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành với các địa phương trong tỉnh. Huy động các nguồn lực thực hiện 3 đột phá chiến lược về: Phát triển du lịch, dịch vụ theo hướng bền vững; phát triển nông nghiệp thông minh; phát triển kinh tế cửa khẩu để phát huy tối đa 8 lợi thế của tỉnh.

Từ năm 2015 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh có sự tăng trưởng khá, bình quân đạt trên 7%/năm; năm 2018 thu nhập bình đầu người đạt 1.213 USD; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 4.000 tỷ đồng. Giá trị sản lượng chăn nuôi tăng từ 6 - 7%/năm, thu hút 42 dự án đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 2.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 11%/năm.

Đến nay, khu kinh tế cửa khẩu đã thu hút được 69 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 9.600 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu 8 tháng năm 2019 đạt 1.717,5 triệu USD; tăng 5% so với cùng kỳ năm. Toàn tỉnh có 1.526 doanh nghiệp, 353 hợp tác xã. Thu ngân sách của tỉnh 8 tháng đầu năm đạt 961,9 tỷ đồng, bằng 60,12% kế hoạch. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; trên 90% dân số có điện sinh hoạt. Toàn tỉnh có 670 trường, lớp học, trong đó có 129 trường đạt chuẩn quốc gia; 198/199 xã duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 14,7 bác sỹ/vạn dân. Tỉnh có 15 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, năm 2019 phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, tỉnh đang tích cực, chủ động triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc).


Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi làm việc.


Thực hiện công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương; xây dựng và ban hành Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2025; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hiện nay, đã hoàn thành sắp xếp 335 đầu mối bên trong, trong đó có 169 đầu mối các cơ quan hành chính, 166 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện Văn phòng cấp ủy phục vụ chung các Ban xây dựng Đảng; tiến hành hợp nhất 2 đảng ủy khối trực thuộc Tỉnh ủy; thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ban hành các đề án thí điểm hợp nhất: Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính; Sở Giao thông - Vận tải với Sở Xây dựng; Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh. Đang xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Báo chí truyền thông tỉnh Cao Bằng. Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Tại buổi làm việc, một số ban, ngành kiến nghị về: Công tác tổ chức cán bộ; Trung ương sớm có nội dung hướng dẫn cụ thể để tỉnh thực hiện hợp nhất một số sở, ngành; Trung ương quan tâm, sớm bố trí nguồn vốn để thực hiện xây dựng đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); sắp xếp các nguồn vốn dự phòng của Trung ương và các nguồn vốn khác để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng tượng trưng học bổng, sách cho học sinh Cao Bằng.


Thời gian tới, tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu của năm 2019 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án về phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương cách mạng; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; quan tâm mời gọi các nhà đầu tư chiến lược đến nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư tại Cao Bằng. Huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện phục vụ để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, giảm nghèo nhanh và bền vững; mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Tập trung thực hiện tốt việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Chuẩn bị tốt nội dung và điều kiện phục vụ để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng của tỉnh. Đề nghị thời gian tới, Cao Bằng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quan tâm hơn nữa về phát triển nông nghiệp thông minh, tăng giá trị sản xuất trên diện tích nông nghiệp.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào Thi đua yêu nước tại địa phương gắn với 4 nội dung do Trung ương phát động, trong đó quan tâm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; phát triển các doanh nghiệp mới, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp lớn, tiềm năng ở ngoài tỉnh đến đầu tư kinh doanh; xây dựng nếp sống văn hóa công sở; tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh; xử lý hiệu quả các loại đạo trái pháp luật. Tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; triển khai đồng bộ công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo ở các cấp, các ngành; xây dựng các đề án thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chuẩn bị tốt các điều kiện trong dịp này tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, tạo động lực để tỉnh ngày càng phát triển.


Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao tặng quà cho Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.


Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn cảm ơn những tình cảm của Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác Trung ương đã quan tâm đến Cao Bằng. Đây là sự động viên tinh thần để tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, lãnh đạo tỉnh với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tạo sự khác biệt, đột phá để đưa quê hương cách mạng ngày càng phát triển.

Trong dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 200 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng sách trị giá 75 triệu đồng cho 5 thư viện trong tỉnh.

Nguồn tin: baocaobang.vn