Nguyên Bình: Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 89,91% kế hoạch

Năm 2019, huyện Nguyên Bình được giao các nguồn vốn trên 57 tỷ 148 triệu đồng (gồm cả nguồn vốn chuyển từ năm 2018) do huyện làm chủ đầu tư; đến nay, huyện đã giải ngân trên 51 tỷ 382 triệu đồng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đạt 89,91% kế hoạch (KH).

Công trình nhà văn hóa xã Minh Thanh (Nguyên Bình) đang trong giai đoạn hoàn thiện.


Trong đó, tỉnh bố trí 1 tỷ đồng thực hiện 1 công trình, đã giải ngân trên 804 triệu đồng, đạt 80,46% KH; huyện bố trí trên 18 tỷ 359 triệu đồng thực hiện 17 công trình, giải ngân trên 16 tỷ 990 triệu đồng, đạt 92,54% KH.

Nguồn vốn Chương trình 135 trên 2 tỷ 375 triệu đồng thực hiện 6 công trình, giải ngân 2 tỷ 375 triệu đồng, đạt 100% KH; nguồn vố xổ số kiến thiết trên 1 tỷ 676 triệu đồng thực hiện 1 công trình, giải ngân đạt 100% KH; nguồn thu quyền sử dụng đất của tỉnh bổ sung trên 3 tỷ 665 triệu đồng thực hiện 2 công trình, giải ngân trên 3 tỷ 488 triệu đồng, đạt 95,17% KH; nguồn vốn Chương trình 30a trên 30 tỷ 072 triệu đồng thực hiện 10 công trình, giải ngân trên 26 tỷ 047 triệu đồng, đạt 86,62% KH.

Nguồn tin: baocaobang.vn