Đoàn giám sát tại phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

HĐND Hòa An: Giám sát việc thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

 •   15/04/2022 06:36:02 AM
 •   Đã xem: 675
 •   Phản hồi: 0

Ngày 12/4, HĐND huyện Hòa An tổ chức giám sát việc thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện.

Toàn cảnh kỳ họp

HĐND huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026: Tổ chức Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề)

 •   24/03/2022 10:34:34 AM
 •   Đã xem: 558
 •   Phản hồi: 0

HĐND huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022

Toàn cảnh kỳ họp HĐND huyện Bảo Lâm

HĐND huyện Bảo Lâm: Tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   16/03/2022 09:20:28 AM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0

Ngày 15/3, HĐND huyện Bảo Lâm tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu dự phiên họp thường kỳ tháng 1/2022

HĐND huyện Hà Quảng họp phiên thường kỳ tháng 1/2022

 •   14/01/2022 09:48:19 AM
 •   Đã xem: 665
 •   Phản hồi: 0

HĐND huyện Hà Quảng tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2022, đánh giá tình hình tổ chức, kết quả hoạt động tháng 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2022.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Thúy Anh chúc mừng đồng chí Luân Chiến Công được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Hòa An.

Huyện Hòa An: Tổ chức Kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   27/12/2021 06:42:01 AM
 •   Đã xem: 1424
 •   Phản hồi: 0

HĐND huyện Hòa An khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ tư, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Các đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   26/12/2021 07:22:01 AM
 •   Đã xem: 663
 •   Phản hồi: 0

Ngày 23 - 24/12, HĐND huyện Bảo Lâm tổ chức Kỳ họp thứ 3 khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 4, HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021

 •   23/12/2021 10:47:37 PM
 •   Đã xem: 719
 •   Phản hồi: 0

Ngày 22/12, HĐND thành phố Cao Bằng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021), đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức kỳ họp thứ 4 (thường kỳ cuối năm 2021)

 •   23/12/2021 01:04:38 AM
 •   Đã xem: 1301
 •   Phản hồi: 0

Ngày 20 - 21/12, HĐND huyện Trùng Khánh tổ chức Kỳ họp thứ 4 khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Bảo Lạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bảo Lạc: Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   21/12/2021 08:18:05 PM
 •   Đã xem: 746
 •   Phản hồi: 0

HĐND huyện Bảo Lạc đã tổ chức kỳ họp cuối năm, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Quảng Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   21/12/2021 08:13:56 PM
 •   Đã xem: 767
 •   Phản hồi: 0

HĐND huyện Quảng Hòa vừa tổ chức kỳ họp cuối năm, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND huyện Quảng Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND huyện Quảng Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề)

 •   31/10/2021 12:09:56 AM
 •   Đã xem: 700
 •   Phản hồi: 0

HĐND huyện Quảng Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) thông qua nội dung Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND huyện Nguyên Bình. (ảnh Đài PT-TH huyện)

HĐND huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề)

 •   29/10/2021 07:19:31 AM
 •   Đã xem: 682
 •   Phản hồi: 0

HĐND huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề), xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Thường trực HĐND huyện Hà Quảng giao ban với Thường trực HĐND huyện với các xã, thị trấn

Thường trực HĐND huyện Hà Quảng tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND huyện với các xã, thị trấn

 •   29/10/2021 07:10:57 AM
 •   Đã xem: 613
 •   Phản hồi: 0

Thường trực HĐND huyện Hà Quảng tổ chức giao ban trực tuyến với Thường trực HĐND 21 xã, thị trấn, đánh giá tình hình hoạt động 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND huyện Hà Quảng. (ảnh Đài PT-TH huyện)

HĐND huyện Hà Quảng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề)

 •   27/10/2021 08:51:50 AM
 •   Đã xem: 699
 •   Phản hồi: 0

HĐND huyện Hà Quảng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) xem xét tờ trình, dự thảo nghị quyết về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Thường trực HĐND huyện Thạch An giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

HĐND huyện Thạch An: Tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

 •   27/10/2021 08:33:31 AM
 •   Đã xem: 664
 •   Phản hồi: 0

Thường trực HĐND huyện Thạch An tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã thị trấn, đánh giá quả hoạt động tháng 10 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021.

Ban Pháp chế HĐND thành phố Cao Bằng giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ban Pháp chế HĐND thành phố Cao Bằng: Giám sát công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn

 •   27/10/2021 08:28:31 AM
 •   Đã xem: 651
 •   Phản hồi: 0

Ban Pháp chế HĐND thành phố Cao Bằng đã giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại phường Đề Thám và Duyệt Trung. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phố làm Trưởng đoàn

Kỳ họp thứ ba HĐND huyện Hòa An khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND huyện Hòa An: Tổ chức Kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   24/10/2021 06:15:07 AM
 •   Đã xem: 660
 •   Phản hồi: 0

Ngày 21/10, HĐND huyện Hòa An khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ ba chuyên đề về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách địa phương huyện Hòa An.

Thường trực HĐND huyện giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Thường trực HĐND huyện Nguyên Bình tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

 •   21/10/2021 11:31:00 PM
 •   Đã xem: 618
 •   Phản hồi: 0

Thường trực HĐND huyện Nguyên Bình đã tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn, đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nông Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Toàn cảnh kỳ họp

HĐND huyện Trùng Khánh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ ba (chuyên đề)

 •   21/10/2021 11:17:23 PM
 •   Đã xem: 601
 •   Phản hồi: 0

HĐND huyện Trùng Khánh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) thông qua Kế hoạch đầu tư trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025, vốn ngân sách địa phương; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021 của huyện.


Các tin khác


 logoquanlykyhop
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập70
 • Hôm nay5,151
 • Tháng hiện tại56,338
 • Tổng lượt truy cập6,096,273
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây