Phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp

Thứ ba - 22/12/2020 07:58
- Kính thưa đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy! - Kính thưa các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương! - Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng! - Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị khách quý và toàn thể cử tri trong tỉnh!
(Trích bài phát biểu Khai mạc thứ 15, của đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh)
(Trích bài phát biểu Khai mạc thứ 15, của đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh)
        Hôm nay, HÐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 15, kỳ họp thường lệ cuối năm 2020. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị Đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng toàn thể các đồng chí, các vị khách quý đã đến tham dự kỳ họp và xin gửi tới cử tri, nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc.
          Kính thưa các vị đại biểu!
         Kỳ họp thứ 15 - Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra khi tỉnh ta vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, với nhiều chỉ tiêu quan trọng trong phát triển KT-XH tỉnh nhà giai đoạn 2020-2025 đã được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X vừa thành công tốt đẹp, một sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn, khơi dậy tinh thàn thi đua yêu nước, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Đây cũng là thời điểm sắp kết thúc năm 2020, năm mà Đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách đặc biệt là đại dịch COVID-19 xảy ra đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội.
         Dưới sự lãnh chỉ đạo đúng đắn của Tỉnh uỷ, sự giám sát tích cực có hiệu quả của Hội đồng nhân dân và sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng các Doanh nghiệp và nhân dân, chúng ta đã thực hiện có kết quả trên nhiều lĩnh vực của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Các cấp, các ngành vừa tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch bệnh, vừa chỉ đạo điều hành linh hoạt để phát triển kinh tế nhằm hoàn thành mục tiêu kép. Tổng sản phẩm (GRDP) tăng trưởng dương (+) và đạt khoảng 4,7% (cao hơn bình quân chung toàn quốc).. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt, qua đó các dự án, công trình trọng điểm phục vụ phát triển KT-XH nói chung, phục vụ phát triển thương mại dịch vụ, du lịch, đô thị, nông nghiệp nông thôn…nói riêng tiếp tục được đầu tư và hoàn thiện; an sinh xã hội được đảm bảo, hỗ trợ kịp thời các đối tượng chính sách bị ảnh hưởng do dịch bệnh covid-19; có sự chuẩn bị tốt cho công tác triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới; công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững; cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  tiếp tục được triển khai sâu rộng, được cán bộ, Đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện.
          Kết quả đạt được trong năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020) của tỉnh, tạo đà thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ khác trong giai đoạn 2021-2025.
          Kính thưa quý vị đại biểu !
          Theo chương trình làm việc, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung chính sau:
          Một là: xem xét các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021; báo cáo kết quả công tác, chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 và trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 15.
          Hai là: Thông qua báo cáo về tình hình tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 15; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; Thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt nam tỉnh; Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án tỉnh và một số báo cáo khác theo quy định của pháp luật
          Ba là: Nghiên cứu, thảo luận, xem xét thông qua 26 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó có các Nghị quyết quan trọng như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch tài chính 05 năm (2021-2025); Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng và một số nghị quyết chuyên đề về các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
          Đề nghị Kỳ họp và các Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận kỹ, tham gia thêm các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch của giai đoạn 5 năm (2021-2025) và chỉ tiêu của năm 2021. Giải pháp để giải ngân hết và có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công được giao hằng năm, tập trung thực hiện một số dự án quan trọng có tác động lớn đến phát triển KT-XH tỉnh nhà, điển hình là dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (Cao Bằng). Giải pháp khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.
          Bốn là: Thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề cử tri và đại biểu Hội đồng nhân tỉnh quan tâm; xem xét bỏ phiếu miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
          Kính thưa các vị đại biểu!
          Kỳ họp thứ 15 là kỳ họp cuối cùng của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, cũng là kỳ họp đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, với nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét, thảo luận, đánh giá và quyết định.
          Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu tham dự kỳ họp phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong trình bày báo cáo, thảo luận, chất vấn; tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến, thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân. Qua đó quyết nghị những vấn đề trọng tâm, thiết thực, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, sát tình hình thực tiễn và phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân. Tất cả vì sự phát triển của tỉnh, vì niềm tin và sự mong đợi của cử tri.
          Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 20216-2021. Xin trân  trọng cám ơn!

Tác giả: Dương Tường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm21
  • Hôm nay4,866
  • Tháng hiện tại21,265
  • Tổng lượt truy cập5,215,419
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây