Khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI

Thứ ba - 22/12/2020 08:33
- Kính thưa đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
- Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!
- Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!
Đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 15
Đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 15
        Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Trên cơ sở báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 202, các báo cáo thẩm tra của các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và thống nhất khẳng định:
          Năm 2020, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch COVID-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, việc làm và cuộc sống của Nhân dân. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự chung sức, đồng lòng, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tỉnh ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội”, đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Có 15/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh đạt 4,76%. Tổng thu ngân sách ước đạt 1.820 tỷ đồng, vượt kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
        HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, của các ngành các cấp trong năm 2020. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 cũng vẫn còn một số hạn chế, có mặt chậm được khắc phục, đó là: Tăng trưởng kinh tế còn chậm, quy mô nền kinh tế còn nhỏ. Việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh chậm chuyển biến. Số lượng, chất lượng các dịch vụ du lịch còn thấp. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản tăng so với cùng kỳ, nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa tốt. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Tình hình tội phạm còn diễn biến khá phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, an toàn xã hội.
         Hoạt động của HĐND tuy đã có nhiều đổi mới và nâng cao chất lượng nhưng hiệu quả của một số cuộc giám sát còn hạn chế. Việc kiểm tra đôn đốc các đơn vị chịu sự giám sát thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa quyết liệt.
          Kính thưa các quý vị đại biểu!
         Tại kỳ họp này, trên cơ sở phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện thời cơ, thuận lợi và cả những thách thức. HĐND tỉnh thống nhất cao với mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, và cho năm 2021. Cụ thể hóa bằng việc thông qua 26 nghị quyết, trong đó có 24 nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của HDDND tỉnh. Kỳ họp HĐND tỉnh đã thực hiện nội dung quan trọng, đó là chất vấn và trả lời chất vấn với 4 nội dung chất vấn trực tiếp tại kỳ họp, tập trung vào vấn đề nhiều cử tri và đại biểu HĐND quan tâm. UBND tỉnh và các ngành chức năng đã thể hiện sự cầu thị, tiếp thu và giải trình rõ các vấn đề đại biểu đặt ra. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của UBND tỉnh và cac cơ quan chuyên môn trước những vấn đề nhiều cử tri quan tâm. Kỳ họp cũng đã được nghe ý kiến phát biểu Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp thu giải trình thêm những nội dung đã được đại biểu HĐND tỉnh phát biểu trong chất vấn và thảo luận tại kỳ họp. Đồng thời, nhấn mạnh thêm về một số nhiệm vụ trọng tâm để phát triên kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
        HĐND tỉnh tin tưởng và bày tỏ sự đồng tình với chương trình công tác và những giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn, kiểm tra đôn đốc thường xuyên hơn quan tâm đến việc giải quyết dứt điểm những vấn đề mà cử tri đã kiến nghị và đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, chất vấn tại kỳ họp này.
          Kính thưa quý vị đại biểu!
         Năm 2021, là năm đầu tiên năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, vì vậy tôi đề nghị các cấp, các ngành phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
          Một là, Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh về các mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm. Triển khai sớm việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho các cấp, các ngành ngay trong tháng 12 năm 2020.
          Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại từ dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác. Tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác trước dịch bệnh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội vừa sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh.
          Ba là, đề nghị UBND tỉnh, tiếp tục tập trung chỉ đạo tích tực để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 ở mức độ cao nhất. Trong năm 2021, cần có nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể hơn để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung chỉ đạo thực hiện 2 dự án trọng tâm của tỉnh, là dự án “Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao” của tỉnh và dự án xây dựng tuyến cao tốc đường bộ Đồng Đăng ( Lạng Sơn) – Trà Lĩnh ( Cao Bằng).
          Bốn là, tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính nhất là thủ tục hành chính tạo môi trường thông thoáng thuận lợi nhất cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Khắc phục việc gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. Tạo điều kiện thu hút đầu tư và thúc đẩy các dự án lớn trên địa bàn tỉnh.
          Năm là, tiếp tục thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng bộ máy chính quyền địa phương liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong đó, quan tâm giải quyết dứt điểm một số vụ việc còn tồn đọng.
          Sáu là, thời gian cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được Quốc hội khóa XIV quyết định tổ chức vào ngày 23/5/2021. Đây là sự kiện rất quan trọng trong năm 2021. Ngay từ bây giờ, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử quan trọng này, để sự kiện này thực sự là ngày hội lớn của cử tri và Nhân dân toàn tỉnh.
          Kính thưa quý vị đại biểu!
         Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI đã kết thúc tốt đẹp. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, UB MTTQ VN tỉnh, cảm ơn các đồng chí đại biểu trung ương; các vị đại biểu quốc hội, Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố đã dành thời gian đến tham dự kỳ họp. Cảm ơn VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh và các cơ quan tham mưu, phục vụ, các cơ quan có liên quan đã làm việc tận tụy, chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi, cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến dự và đưa tin kịp thời về kỳ họp.
         Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân sắp tới, thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin gửi lời thăm hỏi tri ân đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các cựu chiến binh, anh em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước.
         Năm 2020 sắp kết thúc, để nước năm mới, năm 2021. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể các đồng chí, các vị đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh.
         Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa 16 đã thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI.
          Xin trân trọng cảm ơn!

Tác giả: Dương Tường

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn


logoquanlykyhop

chuyen muc
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay3,536
  • Tháng hiện tại156,173
  • Tổng lượt truy cập6,532,032
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây