Cao Bằng: Thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững hơn 1.260,8 tỷ đồng

Thứ sáu - 11/12/2020 01:35
Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh cho thấy, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh được bố trí hơn 1.260,8 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương bố trí 1.186,2 tỷ đồng, ngân sách địa phương bố trí 14,793 tỷ đồng; còn lại là nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, vốn huy động và nhân dân đóng góp.
ảnh minh hoạ
ảnh minh hoạ
Đã đầu tư xây mới 885 công trình hạ tầng nông thôn điện, đường, trường, trạm ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc khó khăn; duy tu, bảo dưỡng 356 công trình các loại; hỗ trợ 739 dự án phát triển sản xuất với 108.262 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia; tổ chức 185 lớp tập huấn nâng cao năng lực cộng đồng, cán bộ cơ sở, thu hút hơn 16.000 lượt người tham gia.
Ngân hàng Chính sách xã hội đã điều chỉnh đối tượng, mức vay tối đa từ 50 triệu đồng/hộ năm 2016 lên 100 triệu đồng/hộ năm 2020, lãi suất cho vay ổn định 6,6%/năm đối với hộ nghèo và 7,92%/năm đối với hộ cận nghèo, thời hạn cho vay tối đa 10 năm tùy vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất, kinh doanh phù hợp với chính sách của Nhà nước.
Giai đoạn 2016 - 2019, toàn tỉnh có 18.938 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 42,53% đầu năm 2016 xuống còn 26,07% cuối năm 2019, bình quân giảm 4,15%/năm; tỷ lệ hộ nghèo các huyện đến cuối năm 2019 còn 36,77%, bình quân giảm %/năm. So với giai đoạn 2011 - 2015