TIN HOẠT ĐỘNG

VĂN BẢN

TƯ LIỆU

Ý kiến cử tri - Ý kiến Đại biểu

GIỚI THIỆU VỀ CAO BẰNG

LIÊN KẾT

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 13

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 2817

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13476

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8964843

Công báo Cao Bằng
Thủ tục hành chính Cao Bằng
Cổng thông tin Cao Bằng

Trang nhất » Tin hoạt động » Hoạt động của HĐND các cấp

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện một số Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh

Thứ sáu - 23/08/2019 14:21
Ngày 22/8/2019, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh; lãnh đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan trực thuộc sở.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Viết Hà phát biểu kết luận giám sát

Tại sở Nông nghiệp và PTNT Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định một số định mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Sau khi các Nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành, theo phân công nhiệm vụ được giao Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện theo quy định. Qua đó đã thu được một số kết quả cụ thể:

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND: Giai đoạn 2017-2019chỉ tiêu kế hoạch được giao là: 288.561 triệu đồng. Trong đó: Tiểu Dự án 3-Dự án 1 (CT30a): 145.872 triệu đồng; Tiểu Dự án 2-Dự án 2 (CT135): 131.644 triệu đồng; Dự án 3: 11.045 triệu đồng, kết quả thực hiện:

Tiểu Dự án 3 - Dự án 1 (CT30a):Năm 2018 tổng nguồn vốn được giao củanăm 2018 là 54.757 triệu đồng, tổng số vốn đã thực hiện: 46.735 triệu đồng, đạt 85,3% chỉ tiêu KH giao. Trong đó các nội dung đã được triển khai: thực hiện phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế 97 dự án với kinh phí đã thực hiện: 26.369 triệu đồng, số hộ được hỗ trợ: 7.161 hộ; Hỗ trợ tạo đất sản xuất: 1.616 triệu đồng (108 ha); Khoán chăm sóc bảo vệ rừng: 12.250 triệu đồng (37.285 ha), 2.669 hộ; Tiêm phòng Văc xin: 3.500 triệu đồng; Nhân rộng mô hình giảm nghèo: thực hiện 08 mô hình với tổng vốn 3.000 triệu đồng (07 mô hình tạo việc làm công, 01 mô hình sản xuất nông lâm kết hợp) số người hưởng lợi 277 người, đạt 100% KH giao.Năm 2019, tổng nguồn vốn giao là 61.272 triệu đồng, hiện nay các huyện đã thẩm định, phê duyệt dự án cho các xã triển khai các nội dung hỗ trợ.

Tiểu Dự án 2-Dự án 2 (CT135): Năm 2018 tổng nguồn vốn được giao là 42.657 triệu đồng,tổng số vốn đã thực hiện: 32.710 triệu đồng, đạt 76,8% KH giao.Trong đó các nội dung đã được triển khai:thực hiện phát triển sản xuất, da dạng hóa sinh kế thực hiện 213 dự án; tổng số hộ được hỗ trợ 31.585 hộ; kinh phí đã thực hiện 24.122 triệu đồng (đạt 70,8%  KH giao) trong đó: hỗ trợ giống vật nuôi 3.008 triệu đồng, thức ăn chăn nuôi 755 triệu đồng, chuồng trại 2.327 triệu đồng, giống cây trồng: 4.071 triệu đồng, phân bón 10.595 triệu đồng, máy móc thiết bị 516 triệu đồng, tập huấn 336 triệu đồng, quản lý dự án 2.514 triệu đồng. Nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện được 78 mô hình (đạt 100% KH). Năm 2019, tổng nguồn vốn giao là 46.694 triệu đồng, hiện nay các huyện đã thẩm định, phê duyệt xong dự án cho các xã.

Dự án 3 (Ngoài CT30a, 135): Năm 2018,tổng nguồn vốn được giao là 3.145 triệu đồng. tổng số vốn đã thực hiện: 3.045 triệu đồng, đạt 96,8% KH giao.Trong đó các nội dung đã được triển khai: thực hiện phát triển sản xuất, da dạng hóa sinh kế thực hiện 33 dự án; tổng số hộ được hỗ trợ 896 hộ; kinh phí đã thực hiện 1.223 triệu đồng (đạt 100% KH giao) trong đó hỗ trợ: hỗ trợ giống cây trồng 161 triệu đồng, giống vật nuôi 622 triệu đồng, phân bón 257 triệu đồng, thức ăn chăn nuôi 133 triệu đồng, tập huấn 23 triệu đồng, quản lý dự án 27 triệu đồng.Nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện được 29 mô hình nông lâm kết hợp; số hộ được hỗ trợ 488 hộ, kinh phí: 1.822 triệu đồng. Năm 2019 chỉ tiêu kế hoạch giao 400 triệu đồng, đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch vàcác huyện đã phê duyệt xong dự án và các xã đang triển khaithực hiện.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND: Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ là 25.245 triệu đồng, trong đó: Nguồn vốn giao UBND các huyện, thành phố thực hiện là: 19.245 triệu đồng, nguồn vốn giao Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện là: 6.000 triệu đồng; Số lượng dự án liên kết chuỗi giá trị mới là 44 dự án (Dự án liên kết cấp huyện: 39 dự án, Dự án liên kết cấp tỉnh: 05 dự án). Hiện nay, các huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành thẩm định các dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện, phấn đấu đến hết năm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND: trong quá trình triển khai thực hiệnđã tiếp nhận 05 hồ sơ của các doanh nghiệp, HTX đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết, trong đó có 03 hồ sơ đã có quyết định hỗ trợ với tổng số tiền 4.693 triệu đồng là (1) Dự án Trang trại chăn nuôi lợn Hương Rừng Cao Bằng của HTX Thắng Lợi được hỗ trợ 1.835,2 triệu đồng/22.300 triệu đồng tổng mức đầu tư của dự án; (2) Dự án Đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn giống, lợn thịt và gà ta theo quy mô tập trung đảm bảo an toàn sinh học của HTX nông nghiệp- chăn nuôi Bảo Hưng được hỗ trợ 857,8 triệu đồng/4.890 triệu đồng tổng mức đầu tư của dự án; (3) Dự án Trang trại lợn giống và lợn thịt tiêu chuẩn công nghiệp và hữu cơ Ánh Dương của Công ty cổ phần chăn nuôi Ánh Dương được hỗ trợ 2.000 triệu đồng/ 18.612 triệu đồng tổng mức đầu tư dự án. Còn 02 dự án đang trong quá trình thẩm định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương ban hành văn bản tích hợp các hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để các địa phương triển khai được thuận lợi hơn; UBND tỉnh hàng năm phân bổ vốn sớm cho các địa phương để triển khai thực hiệnchính sách đảm báo đáp ứng kịp thời vụ sản xuất nông nghiệp, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tăng cường tổ chức các cuộc Hội thảo, hội nghị và thăm quan học tập kinh nghiệm các các mô hình hiệu quả trong, ngoài tỉnh để học tập và nhân rộng; UBND tỉnh hàng năm quan tâm bố trí nguồn vốn để thực thi có hiệu quả chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Tại cuộc họp, các thành viên Đoàn giám sát đã có nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận về các vấn đề khó khăn trong thực tiễn khi triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn giám sát đề nghị cần có sự thay đổi trong hình thức tuyên truyền các Nghị quyết của HĐND tỉnh đến cán bộ trực tiếp triển khai thực hiện nghị quyết và đối tượng thụ hưởng chính sách để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách. Trong quá trình tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh thông qua thì ngành chuyên môn cần xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, để nghị quyết được thông qua sẽ sớm được áp dụng, không mất nhiều thời gian đợi văn bản hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ cần quy định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và cá nhân thực hiện với lộ trình thực hiện cụ thể.
 
 

Tác giả bài viết: Đinh Huệ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trả lời cử tri

Chuyên mục cơ quan Dân cử và Cử tri

Người tốt việc tốt
Quốc hội
Báo đại biểu nhân dân

THƯ VIỆN ẢNH