Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) HĐND huyện Hà Quảng

Hà Quảng: Kỳ họp thứ 10(chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI

 •   26/03/2023 09:46:31 AM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0

Ngày 24/3, HĐND huyện Hà Quảng khoá XXI tổ chức kỳ họp chuyên đề để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh chúc mừng tân Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hoàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng dự Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND Thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   19/01/2023 02:11:46 AM
 •   Đã xem: 370
 •   Phản hồi: 0

Ngày 17/1, HĐND Thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Tỉnh.

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh

HĐND huyện Bảo Lâm khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp thứ 7 (thường lệ cuối năm 2022)

 •   21/12/2022 10:31:05 PM
 •   Đã xem: 464
 •   Phản hồi: 0

rong hai ngày 20 - 21/12, Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Bảo Lâm khóa V đã đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh kỳ họp huyện Hòa An

HĐND huyện Hòa An tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 •   21/12/2022 12:13:17 AM
 •   Đã xem: 406
 •   Phản hồi: 0

Trong 02 ngày 19 và 20/12/2022, HĐND huyện Hòa An khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022, nhiệm vụ giải pháp năm 2023 và thông qua một số nội dung quan trọng.

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Hạ Lang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Hạ Lang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   20/12/2022 09:54:50 PM
 •   Đã xem: 448
 •   Phản hồi: 0

Ngày 19 - 20/12, HĐND huyện Hạ Lang tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022, triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 9 huyện Quảng Hòa

Quảng Hòa: Tổ chức Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   20/12/2022 09:49:31 PM
 •   Đã xem: 407
 •   Phản hồi: 0

Trong 02 ngày 19 và 20/12/2022, HĐND huyện Quảng Hòa đã tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và thông qua một số Nghị quyết quan trọng.

Các đại biểu dự kỳ họp

Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Hà Quảng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   20/12/2022 09:44:07 PM
 •   Đã xem: 456
 •   Phản hồi: 0

Trong 2 ngày 19 - 20/12, HĐND huyện Hà Quảng khóa XXI tổ chức Kỳ họp thứ 9, đánh giá kết quả năm 2022, thông qua các nghị quyết triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố Cao Bằng khảo sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn thành phố.

Ban Pháp chế HĐND thành phố Cao Bằng: Khảo sát việc trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

 •   15/12/2022 06:26:00 AM
 •   Đã xem: 558
 •   Phản hồi: 0

Chiều 13/12, đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố Cao Bằng đã khảo sát việc trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các phường Tân Giang, Sông Bằng, Ngọc Xuân, Đề Thám và Hoà Chung.

HĐND huyện Hòa An giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Quang Trung.

HĐND huyện Hòa An: Giám sát tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Quang Trung

 •   30/11/2022 02:33:50 AM
 •   Đã xem: 350
 •   Phản hồi: 0

Ngày 29/11, đoàn giám sát của HĐND huyện Hòa An đến giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Quang Trung.

Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND huyện Nguyên Bình

Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   17/11/2022 11:26:37 PM
 •   Đã xem: 399
 •   Phản hồi: 0

HĐND huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2026, điều chỉnh giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND huyện Hòa An khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND huyện Hòa An khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   12/11/2022 01:58:17 AM
 •   Đã xem: 458
 •   Phản hồi: 0

Ngày 11/11, HĐND huyện Hòa An khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) xem xét tờ trình, dự thảo nghị quyết điều chỉnh dự toán tỉnh giao năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Hà Quảng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   11/11/2022 02:06:37 AM
 •   Đã xem: 368
 •   Phản hồi: 0

HĐND huyện Hà Quảng khóa XXI đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), thông qua các nghị quyết chủ trương đầu tư một số công trình dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và đầu tư công năm 2022.

Ban Pháp chế HĐND huyện Hòa An làm việc với Ban tiếp công dân huyện.

HĐND huyện Hòa An: Giám sát việc thi hành pháp luật trong tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

 •   10/11/2022 08:31:52 PM
 •   Đã xem: 380
 •   Phản hồi: 0

Ban Pháp chế HĐND huyện Hòa An vừa giám sát việc thi hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân từ tháng 01/2020 đến tháng 9/2022 tại Ban tiếp công dân huyện.

Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện Hạ Lang giám sát việc quản lý các di tích lịch sử, di sản phi vật thể, văn hóa, danh lanh thắng cảnh trên địa bàn huyện

HĐND huyện Hạ Lang: Giám sát việc quản lý các di tích lịch sử, di sản phi vật thể, văn hóa, danh lanh thắng cảnh trên địa bàn huyện

 •   04/11/2022 10:27:09 PM
 •   Đã xem: 377
 •   Phản hồi: 0

HĐND huyện Hạ Lang đã tiến hành giám sát việc quản lý các di tích lịch sử, di sản phi vật thể, văn hóa, danh lanh thắng cảnh trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

HĐND huyện Quảng Hòa tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   01/11/2022 09:44:55 PM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0

HĐND huyện Quảng Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện Hạ Lang với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Thường trực HĐND huyện Hạ Lang giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

 •   29/10/2022 04:33:29 AM
 •   Đã xem: 387
 •   Phản hồi: 0

Thường trực HĐND huyện Hạ Lang vừa tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND 2 cấp, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2022.

Thường trực HĐND huyện Thạch An giám sát về công tác triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các xã.

Thường trực HĐND huyện Thạch An: Giám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã Minh Khai và Kim Đồng

 •   29/10/2022 04:30:47 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0

Thường trực HĐND huyện Thạch An đã đến giám sát về công tác triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại xã Minh Khai và xã Kim Đồng.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Cần Nông, huyện Hà Quảng

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hà Quảng

 •   28/10/2022 12:45:56 AM
 •   Đã xem: 391
 •   Phản hồi: 0

Tại huyện Hà Quảng, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hà Quảng đến tiếp xúc cử tri tại xã Cần Nông và Cần Yên.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hoà An

 •   28/10/2022 12:41:05 AM
 •   Đã xem: 373
 •   Phản hồi: 0

Tại huyện Hòa An, trong hai ngày 26 và 27/10, tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã đến tiếp xúc cử tri các xã Đức Long, Nam Tuấn, Dân Chủ và thị trấn Nước Hai.


Các tin khác


 logoquanlykyhop
 
lichcongtac

 

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập58
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm56
 • Hôm nay5,164
 • Tháng hiện tại56,351
 • Tổng lượt truy cập6,096,286
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây