Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 6/2022

 •   29/06/2022 11:40:29 PM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

Ngày 29/6, HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường trực tháng 6/2022 cho ý kiến đối với một số văn bản, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; giải quyết một số nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Cao Bằng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch dự Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Cao Bằng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

 •   28/06/2022 09:08:29 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Ngày 27/6, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội lần thứ IV, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và 58 đại biểu đại diện cho trên 400 hội viên của Hội.

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

 •   28/06/2022 08:58:18 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Ngày 27/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo; lãnh đạo một số sở, ngành. Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nông Hải Lưu chủ trì hội nghị thẩm tra.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu tại kỳ họp

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch dự kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Thạch An

 •   28/06/2022 12:20:25 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

Ngày 24/6,đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Thạch An khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu tham dự họp

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII

 •   26/06/2022 02:56:31 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0

Ngày 24/6, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành họp thẩm tra các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành. Đồng chí Bàn Qúy Sơn, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa VXII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

 •   26/06/2022 02:53:51 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Chiều 23/6, tiếp tục chương trình làm việc, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và hồ sơ dự thảo nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí La Văn Hồng, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí: Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh La Văn Hồng phát biểu kết luận cuộc họp.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 •   26/06/2022 12:43:28 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

Sáng ggày 23/6/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Xây dựng, Tư pháp, Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế, Cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cao Bằng, Kho bạc Nhà nước tỉnh. Đồng chí La Văn Hồng, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh kỳ họp

HĐND huyện Quảng Hòa tổ chức Kỳ họp thứ 6 khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   26/06/2022 12:31:02 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0

Tại Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Quảng Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và thông qua một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Nông Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng dự Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Hòa An khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   26/06/2022 12:28:05 AM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0

Ngày 23/6, HĐND huyện Hòa An khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 6, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và thông qua một số nội dung quan trọng. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Hà Quảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê dự kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Huyện Hà Quảng

 •   23/06/2022 06:51:37 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0

Ngày 23/6, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Hà Quảng khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Quang cảnh phiên họp

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra báo cáo các cơ quan tư pháp và hồ sơ dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII

 •   23/06/2022 06:06:15 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0

Tiếp tục Chương trình làm việc, chiều 22/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra báo cáo của các cơ quan Tư pháp và hồ sơ dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khoa XVII. Dự họp có các đồng chí: Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành: Tài chính, Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh. Đồng chí Nông Văn Tuân, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh phiên họp

Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII

 •   23/06/2022 06:02:36 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 22/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII. Tham dự cuộc họp thẩm tra có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở: Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng chí Nông Văn Tuân, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Trùng Khánh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê dự Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Trùng Khánh

 •   22/06/2022 03:01:25 AM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Ngày 21/06, HĐND huyện Trùng Khánh tổ chức Kỳ họp thứ 5, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng chúc mừng Báo Cao Bằng nhân ngày 21/6

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng chúc mừng Báo Cao Bằng nhân ngày 21/6 (ngày báo chí Cách mạng Việt Nam)

 •   20/06/2022 09:52:58 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 1/6/2022), ngày 20/6, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Cao Bằng.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Cao Bằng nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

 •   20/06/2022 09:41:50 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022), ngày 20-6, đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến chúc mừng tập thể cán bộ, phòng viên, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng.

Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Hạ Lang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch dự Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Hạ Lang khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   18/06/2022 03:37:02 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

Trong hai ngày 16 và 17/6/2022, HĐND huyện Hạ Lang vừa tổ chức Kỳ họp thứ 5, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại Sở Thông tin và Truyền thông

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Luật Xuất bản giai đoạn 2017 - 2021 tại Sở Thông tin và Truyền thông

 •   17/06/2022 03:18:31 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

Chiều 15/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nông Hải Lưu, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Luật Xuất bản giai đoạn 2017 - 2021 tại Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

Đoàn khảo sát thực tế tại xưởng in của Công ty cổ phần In Việt Lập Cao Bằng

Ban Văn hóa – Xã hội, Giám sát tình hình thực hiện Luật Xuất bản tại Công ty cổ phần In Việt Lập Cao Bằng

 •   16/06/2022 10:42:19 PM
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0

Sáng 15/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nông Hải Lưu, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tình hình thực hiện Luật Xuất bản giai đoạn 2017 - 2021 tại Công ty cổ phần In Việt Lập Cao Bằng. Cùng đi có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND huyện

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch dự Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Nguyên Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   16/06/2022 10:23:02 PM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0

Từ ngày 14 - 15/6, HĐND huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7. Tham dự có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện, đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn.


Các tin khác


 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập7
 • Hôm nay5,406
 • Tháng hiện tại16,482
 • Tổng lượt truy cập3,380,412
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây