Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND huyện Hòa An khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND huyện Hòa An khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   12/11/2022 01:58:17 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0

Ngày 11/11, HĐND huyện Hòa An khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) xem xét tờ trình, dự thảo nghị quyết điều chỉnh dự toán tỉnh giao năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Hà Quảng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   11/11/2022 02:06:37 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0

HĐND huyện Hà Quảng khóa XXI đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), thông qua các nghị quyết chủ trương đầu tư một số công trình dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và đầu tư công năm 2022.

Ban Pháp chế HĐND huyện Hòa An làm việc với Ban tiếp công dân huyện.

HĐND huyện Hòa An: Giám sát việc thi hành pháp luật trong tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

 •   10/11/2022 08:31:52 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0

Ban Pháp chế HĐND huyện Hòa An vừa giám sát việc thi hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân từ tháng 01/2020 đến tháng 9/2022 tại Ban tiếp công dân huyện.

Đoàn giám sát Thường trực HĐND huyện Hạ Lang giám sát việc quản lý các di tích lịch sử, di sản phi vật thể, văn hóa, danh lanh thắng cảnh trên địa bàn huyện

HĐND huyện Hạ Lang: Giám sát việc quản lý các di tích lịch sử, di sản phi vật thể, văn hóa, danh lanh thắng cảnh trên địa bàn huyện

 •   04/11/2022 10:27:09 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

HĐND huyện Hạ Lang đã tiến hành giám sát việc quản lý các di tích lịch sử, di sản phi vật thể, văn hóa, danh lanh thắng cảnh trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

HĐND huyện Quảng Hòa tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   01/11/2022 09:44:55 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0

HĐND huyện Quảng Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện Hạ Lang với Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Thường trực HĐND huyện Hạ Lang giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

 •   29/10/2022 04:33:29 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0

Thường trực HĐND huyện Hạ Lang vừa tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND 2 cấp, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2022.

Thường trực HĐND huyện Thạch An giám sát về công tác triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại các xã.

Thường trực HĐND huyện Thạch An: Giám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã Minh Khai và Kim Đồng

 •   29/10/2022 04:30:47 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0

Thường trực HĐND huyện Thạch An đã đến giám sát về công tác triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại xã Minh Khai và xã Kim Đồng.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Cần Nông, huyện Hà Quảng

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hà Quảng

 •   28/10/2022 12:45:56 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

Tại huyện Hà Quảng, tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hà Quảng đến tiếp xúc cử tri tại xã Cần Nông và Cần Yên.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị trấn Nước Hai, huyện Hoà An.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hoà An

 •   28/10/2022 12:41:05 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0

Tại huyện Hòa An, trong hai ngày 26 và 27/10, tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã đến tiếp xúc cử tri các xã Đức Long, Nam Tuấn, Dân Chủ và thị trấn Nước Hai.

Ban Pháp chế HĐND huyện Hạ Lang giám sát việc xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước tại xã Đức Quang

Ban Pháp chế HĐND huyện Hạ Lang: Giám sát việc xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước trên địa bàn các xã, thị trấn

 •   27/10/2022 05:34:47 AM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0

Ngày 19/10, Ban Pháp chế HĐND huyện Hạ Lang đã có buổi giám sát trực tiếp tại 2 xã Đức Quang, Kim Loan về xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước trên địa bàn các xã, thị trấn.

Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   06/10/2022 09:03:44 PM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0

Ngày 3/10, HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 (chuyên đề).

HĐND huyện Quảng Hòa tổ chức kỳ họp (chuyên đề)

Kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Quảng Hoà khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   29/09/2022 05:21:05 AM
 •   Đã xem: 212
 •   Phản hồi: 0

Ngày 27/9, HĐND huyện Quảng Hoà tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 7) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thường trực HĐND huyện Hạ Lang giám sát tình hình cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình nhà ở riêng lẻ giai đoạn 2020 - 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Hạ Lang: Giám sát tình hình cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình nhà ở riêng lẻ giai đoạn 2020 - 2021

 •   22/09/2022 04:23:14 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0

Ngày 20/9, Thường trực HĐND huyện Hạ Lang đến giám sát tình hình cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình nhà ở riêng lẻ giai đoạn 2020 - 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Hòa An giám sát tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại xã Bình Dương

Hòa An: Giám sát tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tại xã Bình Dương và Phòng Tài chính - Kế hoạch

 •   22/09/2022 04:21:11 AM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0

Ngày 20/9, đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Hòa An đến giám sát tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2022 tại xã Bình Dương và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND huyện Thạch An

Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Thạch An khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   15/09/2022 09:20:29 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0

Ngày 15/9, HĐND huyện Thạch An tổ chức Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) nhằm xem xét, thông qua các nghị quyết chuyên đề có tác động quan trọng tới sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   30/08/2022 08:44:56 PM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0

Chiều 29/8, HĐND huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), xem xét kế hoạch đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C; chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Nguyên Bình.

Đoàn giám sát HĐND huyện Hà Quảng giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn huyện.

HĐND huyện Hà Quảng giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2021

 •   22/08/2022 12:06:35 AM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0

Trong hai ngày 17 - 19/8, đoàn giám sát HĐND huyện Hà Quảng tổ chức giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2019 đến năm 2021 trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   16/08/2022 09:27:06 AM
 •   Đã xem: 458
 •   Phản hồi: 0

Ngày 16/8, HĐND huyện Trùng Khánh tổ chức Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thường trực HĐND huyện Hà Quảng giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Hà Quảng: Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

 •   02/06/2022 08:32:11 AM
 •   Đã xem: 350
 •   Phản hồi: 0

Thường trực HĐND huyện Hà Quảng đã tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn, đánh giá tình hình hoạt động 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tiếp theo.


Các tin khác

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay3,310
 • Tháng hiện tại132,744
 • Tổng lượt truy cập4,065,394
quochuy
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 0206 3853 507 - Fax: 0206 3856 887  -  Email: hdhd@caobang.gov.vn
Ghi rõ nguồn hdnd.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Trang TTĐT Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây