Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

https://hdndcaobang.gov.vn


Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 6/2, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) thông qua các nghị quyết và thực hiện công tác cán bộ. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Tham dự có các đồng chí: Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện chủ trương, quan điểm chỉ đạo chung là “Không để ách tắc ở bất cứ khâu nào trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện mục tiêu nhiệm vụ” để đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 12 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp bách nhằm đáp ứng kịp thời việc chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới. Các nội dung trình kỳ họp đã được UBND tỉnh chỉ đạo, chuẩn bị chu đáo, chất lượng; được các ban của HĐND tỉnh phối hợp thẩm tra theo luật định. Những nội dung mà HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này là cơ sở pháp lý quan trọng về nhân sự, về chỉ đạo điều hành để UBND tỉnh tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Kỳ họp đã nghe báo cáo thuyết trình các nghị quyết và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của các ban HĐND tỉnh. Theo đó, xem xét, thảo luận và thông qua dự thảo nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh (lần 2); nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bố trí ổn định dân cư xóm Nà Sài, Khau Lạ, Nà Làng, Nặm Ngoại, xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí đồng chí Lê Hải Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 do chuyển sang công tác khác; tiến hành quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

HĐND tỉnh cm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng đồng chí Trịnh Trường Huy và đồng chí Lê Hải Hòa.

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu đạt 85,4%.
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định đây là kỳ họp quan trọng kiện toàn một số chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh theo đề án nhân sự và thông qua các nghị quyết, quyết định các vấn đề cấp bách về kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hoá nghị quyết của HĐND tỉnh để đảm bảo hoàn thành các nội dung theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. HĐND tỉnh phát huy những kết quả quan trọng đã đạt được, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; liên hệ, gắn bó mật thiết với cử tri để kịp thời chuyển tải các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết kịp thời, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp. 100% đại biểu dự kỳ họp đã nhất trí thông qua dự thảo 2 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và nghị quyết về miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, những nghị quyết vừa được thông qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, cấp thiết, là căn cứ, cơ sở pháp lý để chỉ đạo, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê nhấn mạnh: Ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ ban hành các nghị quyết theo quy định của pháp luật, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện ngay các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua. UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục chủ động, quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo ngay từ những ngày tháng đầu năm. Tập trung phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực đầu tư trong và ngoài ngân sách, tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy cao nhất tinh thần tự lực, tự cường, “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”; đổi mới tư duy, suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, nhất là trong đầu tư phát triển hạ tầng chiến lược mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh những ngày đầu năm 2023.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên số 1 để khởi công thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) ngay trong nửa đầu của năm 2023; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu để bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

Tăng cường đẩy mạnh hoạt động quảng bá, thu hút khách du lịch đến với tỉnh. Tiếp tục giữ vững ổn định về chính trị, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, chăm lo an sinh xã hội, đẩy mạnh hơn nữa Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo quốc phòng - an ninh, quyết tâm xóa bỏ hoàn toàn tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trong 6 tháng đầu năm 2023, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình trọng tâm, đột phá của tỉnh, trong đó có Chương trình số 09-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng và đổi mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp huyện và sở, ngành; thu hút các nguồn lực đầu tư cùng các nhà đầu tư có năng lực và tâm huyết vào đầu tư tại tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, đảm bảo tuân thủ nghiêm minh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Các ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình theo luật định, tăng cường các hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh để việc thực thi đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 12 - kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các nghị quyết vừa được thông qua sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Tác giả: Tuyết Nhung

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây