Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

http://hdndcaobang.gov.vn


Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh Nông Hải Lưu dự Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện Bảo Lạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 23/6, HĐND huyện Bảo Lạc khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện.
<