Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

http://hdndcaobang.gov.vn


HĐND huyện Nguyên Bình tổ chức Kỳ họp thứ 15 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND huyện Nguyên Bình tổ chức Kỳ họp thứ 15 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2020, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Nguyên Bình. (ảnh Đài PT-TH huyện)
Theo báo cáo đánh giá: năm 2020 kinh tế - xã hội của huyệ Nguyên Bình trong năm đã đạt được những kết quả nhất định có 24/31 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao như tổng sản lượng lương thực và cây có hạt đạt 22.587 tấn bằng 114% KH. Thu ngân sách trên địa bàn toàn huyện đạt 19.021 triệu đồng bằng 94,6% KH đự toán được giao.Năm 2020, toàn huyện có 72.621 ha diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 65%. Thành lập mới 02 Hợp tác xã đạt 100%KH. Tăng thêm 02 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Vũ Minh đạt trên 13/19 tiêu chí; xã Minh Tâm đạt 14/19 tiêu chí; 13 xã còn lại đạt bình quân từ 9 tiêu chí/ xã.

Kỳ họp đã thông qua 08 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội theo đó, phấn đấu xã Tam Kim đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thu ngân sách đạt 23.736 triệu đồng. Chú trọng nâng cao năng lực quản lý nguồn tài nguyên. Thực hiện tốt việc huy động nguồn đầu tư xây dựng làng du lịch cộng đồng xóm Hoài Khao, xã Quang Thành. Cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng trung tâm Phia Đén xã Thành Công. Thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn gia súc. Đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

Tác giả bài viết: Nông Lan

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây