Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Cao Bằng

http://hdndcaobang.gov.vn


Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chiều 21/9, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra hồ sơ Dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trình Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nông Hải Lưu, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết của kỳ họp thứ 4 (chuyên đề)
Hiện nay trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, do đó tỉnh Cao Bằng cần  phải ban hành các chính sách về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó UBND tỉnh đã trình dự thảo Nghị quyết gồm: nội dung  một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, nội dung quan trọng nhất là giao thẩm quyền cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách và báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh theo quy định.
Tại cuộc họp thâm tra, các đại biểu thảo luận những nội dung: Cần thay đổi một số đối tượng, cơ quan liên quan đến việc thực hiện công tác tuyên truyền, huy động nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19; chỉnh sửa câu từ, thể thức văn bản phù hợp, thay đổi một số nội dung trùng và không đúng thẩm quyền. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh nêu cao vai trò giám sát trong việc thực hiện nghị quyết. Nhất trí giao thẩm quyền cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch và báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh theo quy định.
Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nông Hải Lưu nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Đây là nghị quyết cá biệt mang tính khái quát, trong đó, nội dung quan trọng nhất là giao UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, quyết định và chịu trách nhiệm về việc thực hiện một số giải pháp cấp bách và báo cáo kết quả thực hiện với HĐND tỉnh theo quy định.
Với sự thống nhất cao, các đại biểu nhất trí trình Dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp cấp bách công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tại Kỳ họp 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh diễn ra vào cuối tháng 9/2021.

 

Tác giả bài viết: PV

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây