TIN HOẠT ĐỘNG

VĂN BẢN

TƯ LIỆU

Ý kiến cử tri - Ý kiến Đại biểu

GIỚI THIỆU VỀ CAO BẰNG

LIÊN KẾT

Công báo Cao Bằng
Thủ tục hành chính Cao Bằng
Cổng thông tin Cao Bằng

THỐNG KÊ

Đang truy cậpĐang truy cập : 20

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 194

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 81403

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6971041

Trang nhất » Tin tức sự kiện » Tin trong nuớc

Phát huy hào khí, truyền thống Cách mạng Tháng Tám trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ sáu - 19/08/2016 14:51
Khi phát xít Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện, tình hình diễn biến mau lẹ và thời cơ đã đến, đúng đêm 13/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra lệnh Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Cùng với khí thế cả nước, Tỉnh ủy và UBND lâm thời Cao Bằng đã khẩn trương thành lập Ủy ban khởi nghĩa của tỉnh do đồng chí Hoàng Đình Giong làm trưởng ban.

Ngay sau khi ra đời, Ủy ban khởi nghĩa của tỉnh đã nhanh chóng ra lệnh cho các lực lượng vũ trang, các đội du kích, tự vệ địa phương và kêu gọi đồng bào các dân tộc trong tỉnh nhất tề nổi dậy kháng Nhật, tiêu diệt tay sai phản động, giành chính quyền về tay nhân dân.

Mít tinh giành chính quyền cách mạng tại Sóc Giang (Hà Quảng). Tranh: Trọng Điển

Tại châu Hà Quảng, từ ngày 17 - 20/8/1945, các lực lượng vũ trang và nhân dân đã tiến công đồn Nhật tại Sóc Giang, giương cao cờ đỏ sao vàng, kêu gọi địch đầu hàng. Sáng 21/8/1945, chính quyền cách mạng được thành lập và ra mắt nhân dân. Ngày 22/8/1945, UBND lâm thời châu Hòa An và Nguyên Bình ra đời. Trong khí thế hào hùng ấy, nhân dân các châu trong tỉnh đồng loạt nổi dậy giành chính quyền, từ ngày 19 - 26/8/1945, UBND lâm thời châu Trùng Khánh, Quảng Uyên, Thạch An lần lượt được thành lập và ra mắt nhân dân. Tại thị xã Cao Bằng, tình hình phức tạp hơn, tàn quân Nhật các nơi chạy về co cụm tại đây, hơn nữa, hàng vạn quân Tưởng mang danh nghĩa quân Đồng minh vào tước vũ khí quân Nhật đang tràn qua biên giới với âm mưu tiêu diệt cộng sản, dựng lên chính quyền tay sai thân Tưởng. 

Trước tình thế cấp bách đó, ngày 20/8/1945, Ủy ban khởi nghĩa của tỉnh ra lệnh: Phải giành lấy Thị xã trước khi quân Đồng minh kéo vào giải giáp vũ khí quân Nhật. Chính quyền cách mạng phải có được chủ quyền, với tư cách là chủ thể để giao tiếp với quân Đồng minh. Không khí khởi nghĩa sục sôi, quân giải phóng do đồng chí Hoàng Đình Giong trực tiếp chỉ huy đã vượt sông Hiến đánh thẳng vào sào huyệt của quân Nhật tại trung tâm Thị xã. Sáng 22/8/1945, UBND lâm thời Thị xã được thành lập và ra mắt trước đông đảo quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, tại một số địa phương trong tỉnh, các phần tử phản động địa phương vẫn ngoan cố chống phá cách mạng. Tỉnh ủy và UBND lâm thời tỉnh chỉ đạo các lực lượng vũ trang tiễu trừ, truy quét địch. Đến cuối năm 1945, chúng đã bị đánh bại, UBND lâm thời các châu: Hạ Lang, Trà Lĩnh, Bảo Lạc được thành lập và lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ mới. Quân và dân Cao Bằng góp phần quan trọng vào thắng lợi của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do.     

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã viết nên trang sử vàng chói lọi về hào khí của dân tộc và truyền thống cách mạng quý báu cùng những bài học vô giá, có ý nghĩa thiết thực vận dụng hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế toàn cầu ngày nay. Nổi bật nhất là những vấn đề sau:

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH), là con đường cách mạng đúng đắn đối với nước ta. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã trở thành minh chứng rõ ràng về điều đó trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Một nước dân tộc thuộc địa đứng lên đấu tranh tự giải phóng mình thoát khỏi xiềng xích nô lệ của thực dân, phải tiến hành cách mạng dân tộc, dân chủ giành độc lập, tự do cho nhân dân. Đường lối đó thực sự đi vào lòng dân, được nhân dân nhiệt liệt ủng hộ, nên Cách mạng Tháng Tám đã thành công khi Đảng ta mới tròn 15 tuổi. Không dừng lại ở cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, sau 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, năm 1954 miền Bắc đi lên xây dựng CNXH, làm hậu thuẫn đắc lực cho miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc suốt 21 năm. Mùa xuân 1975, đất nước thống nhất, cả nước cùng đi lên xây dựng CNXH. Những năm sau này, vấn đề độc lập dân tộc và CNXH càng gắn kết, hỗ trợ nhau và mang đến thành quả vô cùng to lớn cho cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động lớn như hiện nay, quan hệ quốc tế đa phương, đa diện đòi hỏi phải giữ vững độc lập tự chủ, ổn định đất nước, mới có thể tập trung nguồn lực để xây dựng và phát triển đất nước. Hiện tại, nước ta đang tiến hành kinh tế thị trường định hướng XHCN, bên cạnh những thuận lợi, mặt trái của nó đã gây nên không ít khó khăn, tiêu cực. Vì thế, chúng ta phải luôn nâng cao cảnh giác cách mạng trước sự xâm nhập các loại hình văn hóa độc hại, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; xác lập bản lĩnh chính trị vững vàng, đặt niềm tin vào đường lối của Đảng. Độc lập dân tộc và CNXH vừa là mục tiêu, vừa là đích đến của cách mạng Việt Nam nhằm thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tinh thần ấy phải được tổ chức tuyên truyền giáo dục sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức về đường lối cách mạng của Đảng tới từng người dân, từ đó tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân tin tưởng nhất quán vào đường lối của Đảng, ra sức phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, giữ vững chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia.

Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, Cách mạng Tháng Tám đã trở thành ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công” đã được thực nghiệm hiệu quả nhất trong Cách mạng Tháng Tám, huy động được tối đa sức mạnh to lớn của quần chúng trong đấu tranh cách mạng. Đây là bài học sâu sắc về xây dựng lực lượng quần chúng trên tinh thần khơi dậy lòng yêu nước và truyền thống đoàn kết của dân tộc. Hơn lúc nào hết, trong bối cảnh tình hình hiện nay, đòi hỏi các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực sự tôn trọng nhân dân, không ngừng củng cố nghĩa tình sâu nặng giữa Đảng và nhân dân. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Có cơ chế chính sách ưu tiên xây dựng hạ tầng cơ sở phát triển kinh tế, xã hội ở vùng núi, biên giới. Tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể và các phong trào thi đua yêu nước. Bồi đắp tình đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng các dân tộc. Củng cố khối dân vững mạnh, khai thác hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tận dụng cơ hội, chớp thời cơ giành chính quyền, là bài học vô cùng quý giá của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Ngày nay, mối quan hệ của nước ta với khu vực và thế giới không ngừng mở rộng, uy tín ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Đặc biệt là mối quan hệ gắn bó với các nước ASEAN ngày càng trở nên có ý nghĩa thiết thực hơn trong việc giữ vững nền độc lập quốc gia, phát triển đất nước. Bên cạnh những khó khăn, thử thách, các mặt thuận lợi có thể làm xuất hiện thời cơ. Do đó, chúng ta phải nắm chắc vận hội, thời cơ để có quyết định đúng đắn, nhanh chóng, hiệu quả trong phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững quốc phòng, an ninh. 

 Xây dựng và tổ chức lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị là nét nổi bật của Cách mạng Tháng Tám. Ngày nay, để ứng phó với mọi tình huống đảm bảo giữ vững độc lập chủ quyền của quốc gia, nhất là các vùng biên giới, hải đảo, chúng ta phải tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ với các loại hình quân, binh chủng hoàn chỉnh, được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện khí tài hiện đại. Đồng thời, không ngừng củng cố hệ thống các đoàn thể tạo nên lực lượng chính trị to lớn song hành cùng lực lượng vũ trang kiên quyết ngăn chặn và đánh bại mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. 

Cách mạng Tháng Tám bất diệt, hào khí và truyền thống vẻ vang ấy luôn sống mãi trong lòng chúng ta.

 Vận dụng những bài học kinh nghiệm, tinh hoa của Cách mạng Tháng Tám, chúng ta thúc đẩy hiệu quả mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ trọng tâm chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn, hào khí quật cường, oanh liệt của dân tộc ta đối với các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ. Kiên trì đường lối độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, chúng ta sẽ đưa đất nước tiến lên rạng ngời hơn nữa trong hiện tại và tương lai. 

Nguồn tin: baocaobang.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trả lời cử tri

Chuyên mục cơ quan Dân cử và Cử tri

Người tốt việc tốt
Quốc hội
Báo đại biểu nhân dân

THƯ VIỆN ẢNH